Kaikki osaaminen näkyviin

Jokaisella on monenlaista osaamista, muun muassa opiskeltua osaamista ja työssä tai harrastuksissa vähän kuin huomaamatta kertynyttä osaamista. Yksi tietää kaiken sienistä, toinen osaa koodata ja kolmas rakentaa liiterin raakalaudasta. Kaikista taidoista voi olla hyötyä yllättävissä yhteyksissä.  

3.9.2021

Osaamisen monipuolinen tunnistaminen tukee sen hyödyntämistä sekä työelämässä että sen ulkopuolella. Omaa osaamista voi olla vaikea tunnistaa itse. Moni kaipaa siihen tukea. Saadaksemme osaamisen näkyviin ja käyttöön paremmin tarvitaan uusilla tavoilla tapahtuvaa ohjausta.

Suomessa osaamisen tunnistamisessa omalla aloitteellisuudella on vielä turhan suuri merkitys. Edellytys on, että kukin itse huomaa ja osaa lähteä hakemaan osaamisensa tunnistamista. Mutta moniko tietää, mistä pitäisi aloittaa? Lisäksi työelämässä osaamisen tunnistamisen käytännöt ovat hyvin vaihtelevia ja organisaatiokohtaisia.

Ohjausta tarvitaan sekä oman osaamisen tunnistamiseen että sen täydentämiseen. Osaamisen tunnistaminen on jatkuvan oppimisen edellytys. Se tuo koulutustarpeet esiin. Kun tietää mitä osaa, tietää myös, mitä haluaa seuraavaksi oppia.

Ihmisillä tulee olla kokonaiskuva palveluista ja tarvittavat palvelut osaamisensa tunnistamiseen. Näin saadaan jokaisen koko osaamispaletti käyttöön.

Ohjauspalvelut eivät vielä tavoita kaikkia niitä tarvitsevia. Varsinkin työelämässä olevien osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen tarvitaan uusia ratkaisuja ja toimintamalleja.

Akava ehdottaa ratkaisuksi urakatsausta. Se on työelämätaitojen tarkastusjakso, jossa tarjotaan tukea myös osaamisen kehittämiseen. Omaa osaamista ja uraa tarkastellaan ammattilaisten ja vertaisryhmän tuella. Urakatsauksessa laaditaan suunnitelma, jossa huomioidaan osaaminen, työkyky, työhyvinvointi ja valmius muutoksiin työelämässä. Urakatsaukset ovat myös työllisyystoimi, sillä niillä pyritään pidentämään työuria ja ehkäisemään työttömyyttä parantamalla työkykyä ja hyvinvointia.

Akava on mukana Osaaminen näkyviin -viikoilla 30. elokuuta–12. syyskuuta. Tavoitteena on kannustaa ihmisiä huomaamaan osaamisensa ja samalla herättää julkista keskustelua osaamisen näkyväksi tekemisen ja hyödyntämisen merkityksestä.

Lue lisää www.sitra.fi/osaaminen-nakyviin sekä seuraa ja keskustele somessa tunnisteella

#OsaaminenNäkyviin

Lue lisää aiheesta