Tasa-arvoon pitkä matka korkeakoulujen johdossa

Naisilta puuttuu esikuvia korkeakoulujen johtopaikoilta. Tämä kävi ilmi tutkijatohtori Heidi Härkösen tekemässä tuoreessa Akava Works -selvityksessä, joka tarkasteli korkeakoulujen johdon sukupuolijakaumaa. Miesten yliedustus suhteessa naisiin on silmiinpistävä.

18.11.2020

Yliopistojen rehtoreista noin 69 prosenttia on miehiä. Vararehtoreistakin yli 65 prosenttia. Ammattikorkeakoulujen rehtoreista miehiä on 75 prosenttia, vararehtoreista puolet. Epätasa-arvoinen sukupuolijakauma on haitallinen naisten uranäkymien kannalta.

Yliopistoissa jakauman taustalla vaikuttavat niiden vuosisatoja vanhat perinteet. Naisilla ei alun alkaen ollut asiaa yliopistoihin lainkaan.

Sama epätasapaino toistuu kuitenkin myös ammattikorkeakouluissa, vaikka niiden historia alkaa 1990-luvulla. Selitystä voi hakea tiiviistä työelämäyhteydestä. Suomalaisen työelämän vahva sukupuolittuneisuus heijastuu ammattikorkeakouluihin. Muutosta pitää saada aikaan sekä korkeakouluihin että yrityksiin.

Syrjintä ei ole aina tietoista toimintaa. Kuten Härkösen raportista käy ilmi, kyse voi olla hyvin tahattomasta ja huomaamattomasta toiminnasta. Miesten keskinäiset tukiverkostot ovat vahvemmat ja johtopaikoilla on valmiiksi portinvartijoina miehiä. Myös valintamenettelyt voivat suosia miehiä. Sillä on merkitystä, ketä tunnetaan ja ketkä valintoja tekevät. Nyt päätöksiä tekevät korostetusti juuri miehet.

On kiinnitettävä huomiota myös sukupuolten väliseen työnjakoon korkeakouluissa. Suuritöisten opetustöiden kertyessä naisille jää tutkimustyöhön ja sen parissa ansioitumiseen vähemmän aikaa ja voimavaroja. Tämä tarkoittaa kärjistetysti, että akateemisen maailman johtopaikoille pääsyyn vaaditut meriitit ja verkostot jäävät saavuttamatta. Vertaistuen, verkostojen ja mentoroinnin rooli on tärkeä. Korkeakouluissa tulisi avoimuuden lisäksi panostaa työnantajuuteen ja tasa-arvoon.

Tasa-arvon edistyminen korkeakoulujen johtopaikoilla on nyt hidastunut tai jopa pysähtynyt. Suunta on väärä. Nyt julkaistut Akava Works -selvitykset sekä muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön raportti korkeakoulujen yhdenvertaisuussuunnitelmista tekevät näitä vaikeita ongelmia näkyviksi. Tasa-arvo-ongelmat ovat siitä viheliäisiä, että ne jäävät helposti piiloon rakenteisiin ja vain harvoin korjautuvat itsestään. Tarvitaan näkyvyyttä, tietoa, tahtoa ja tekoja.

 

Tutustu aineistoihin korkeakoulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Akava Works -selvitys

Sukupuolijakauma korkeakoulujen hallinnossa

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys

https://minedu.fi/-/opetus-ja-kulttuuriministerio-selvitti-korkeakoulujen-tasa-arvon-ja-yhdenvertaisuuden-tilaa

 

Lisätietoja:

Elina Sojonen

johtava asiantuntija

+358 44 582 7466

Emmi Venäläinen

johtava asiantuntija

+358442811234

Lue lisää aiheesta