Korona-aika haastanut esimiehiä ja mahdollistanut uutta

Akava-yhteisön webinaarissa 11.6.2020 keskusteltiin sote-esimiestyön ja -johtamisen haasteista kuluneena koronakeväänä.

12.6.2020
Lue lisää
Hanna-Maija Kause

Katse työelämässä jaksamiseen

Viime päivinä keskusteluun on jälleen noussut paljon tunteitakin herättävä käsite ”eläkeikä”. Kuitenkin eläkkeellesiirtymisikä on se, josta ehkä on haluttu ja erityisesti pitää puhua. Eläkkeelle jäämiseen vaikuttavat osaltaan työkyky ja työssäjaksaminen, joita ei pitäisi sivuuttaa keskustelussa.

9.6.2020
Lue lisää
Hanna-Maija Kause

Suomi tarvitsee rakenteita uudistavan soten

Hallituskauden vaihtuessa käydään jälleen keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tarpeista. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen perustarve ei ole hävinnyt mihinkään, päinvastoin uudistus on välttämätön.

26.4.2019
Lue lisää
Hanna-Maija Kause

Uudet teknologiat haastavat myös työhyvinvoinnin kysymyksissä

Digitalisaatio, uuden teknologian lisääntyvä käyttö ja työtapojen monimuotoistuminen muokkaavat työtä ja työympäristöjä. Muuttuvan ja monimuotoistuvan työelämän haasteet tulisi huomioida myös työ- ja toimintakyvyn tukemisessa.

11.4.2019
Lue lisää
Hanna-Maija Kause

Työkykyä, kuntoutusta ja työllisyyttä on katsottava kokonaisuutena

Tuore raportti osatyökyisten työllisyydestä ja palveluista keskittyy vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien työllistymisen esteisiin. Selvitys tarkastelee palveluita ja palvelujärjestelmää, etuuksia ja työmarkkinoita sekä näitä koskevaa lainsäädäntöä.

20.11.2018
Lue lisää
Hanna-Maija Kause

Hyvinvoivat perheet ovat investointia tulevaisuuteen

Vauvaikäinen lapsi valvottaa yöllä, taapero pitää liikkeessä päivällä ja väsymys kasaantuu. Arjen yksinkertaisimmatkin asiat alkavat tuntua ylitsepääsemättömiltä. Tältä erityisesti pikkulapsivaihe näyttää monelle perheelle. Tukiverkostoja ei välttämättä ole tai apua ei tohdita pyytää. Sävyttävätkö huolet jo liikaakin sekä lapsiperheiden arkea että mielikuvia vanhemmuudesta?

3.9.2018
Lue lisää