Suomi tarvitsee rakenteita uudistavan soten

Hallituskauden vaihtuessa käydään jälleen keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tarpeista. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen perustarve ei ole hävinnyt mihinkään, päinvastoin uudistus on välttämätön.

26.4.2019
Keskeinen ja paheneva ongelma huoltosuhteiltaan heikkenevässä Suomessa on kuntien erilaiset ja mahdollisuudet taata riittävät perustason palvelut. Ongelma nousee esiin erityisesti sosiaalipalveluissa. Jos esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäiseviin palveluihin ei ole riittäviä resursseja, kustannukset kertautuvat kalliissa palveluissa inhimillisistä kustannuksista puhumattakaan. Vanhustenhuolto on aivan oma lukunsa; surulliset esimerkit kertovat perusteellisen uudistamisen tarpeesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tulisi toimia matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevästi. Tällä hetkellä tähän ei ole mahdollisuutta, kun ensisijainen rahareikä kunnilla on sairaanhoitopiirien kautta hoidettava erikoissairaanhoito, ja säästömahdollisuutta kuntataloudessa on käytännössä lähinnä perustason palveluista. Tarvitaan rakenteita, joiden kautta sekä erityis- että perustason palveluita voidaan katsoa yhdessä. Tarvitaan myös rahoituksen uudistamista, sillä pelkästään köyhiä ja väestöltään sairaita ja vanhoja kuntia yhteen tuomalla asiat eivät oikene.

Sote ei ratkeakaan vain lääkäreitä tai terveyskeskusten virkoja lisäämällä, vaikka näitäkin lisäyksiä tarvitaan. Sote-uudistusta ei pidä supistaa pelkäksi terveyskeskus- tai terveyspalvelu-uudistukseksi. Ilman tehokkuuden lisäämistä, kuten digitalisaation täysmittaista käyttöönottoa sekä työtapojen ja työnjaon kehittämistä, hoivaavat käsiparit eivät yksinkertaisesti riitä.

Akavan sosiaali- ja terveysalan liittojen yhteinen hallitusohjelmakannanotto perää sote-palvelujen ja niiden valvonnan uudistamista

Akavan 13 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöä ovat tehneet yhteisen hallitusohjelmakannanoton ja tarjoavat asiantuntijoidensa apua hallitusohjelmatyöhön. Kannanotto keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasturvallisuuden parantamiseen.

Kannanoton lähtökohta on, että sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee kokonaisvaltaista uudistamista. Tarvitaan valtakunnallinen ratkaisu, jonka tulee perustua asiantuntijatiedolle. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on tehtävä kuntia laajemmilla väestöpohjilla, sillä sosiaali- että terveyspalveluiden järjestäminen edellyttää riittävää väestöpohjaa. Jo tehtyä valmistelutyötä ei pidä heittää hukkaan, vaan jatkaa sitä turvaamalla alueelliselle työlle riittävät resurssit.

Kannanotossa painotetaan, että perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vahvistaminen on välttämätöntä ja työ tulee aloittaa välittömästi. Terveyskeskuksiin tarvitaan monipuolista osaamista. Asiakkaan on päästävä hoitoon nopeammin, ja hoitokokonaisuus tulee voida toteuttaa kohtuullisessa ajassa. Ennaltaehkäiseviä palveluja on vahvistettava kustannusten nousun hillitsemiseksi. Akavan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiliitot katsovat myös, että asiakasmaksut eivät saa muodostua palveluiden tarpeenmukaisten käytön esteeksi. Asiakas- ja potilasturvallisuudesta kannanotossa todetaan, että vanhusten hoivaa koskevien epäkohtien paljastuminen on nostanut esiin vakavan puutteen sote-palveluiden laadusta ja valvonnan toimivuudesta. Potilas- ja asiakasturvallisuuden valvonta ja kehittäminen on nostettava palvelujen uudistamisen keskiöön.

On tärkeää, että tulevan hallituskauden aikana toteutetaan rakenteisiin menevä sote-uudistus. Aiempien epäonnistuneiden sote-yritysten edessä ei pidä lannistua, niistä voidaan ottaa paljon opiksi ja jo tehtyä työtä voidaan hyödyntää laajasti. Moni asia on myös mennyt jo kuluneen uudistystyön eri kierroksilla eteenpäin, vaikka tätä ei aina julkisuudessa muistetakaan mainostaa.

 

Hanna-Maija Kause
johtava asiantuntija

Lue lisää aiheesta