Piia Rekilä

Jääkö tuottavuuskasvun potentiaali Suomessa lähtötelineisiin?

Tesin (Suomen teollisuussijoitus Oy)* strategiassa pitää olla vahva vihreän siirtymän painotus.

21.3.2024
Lue lisää
Piia Rekilä

Valtionvarainministeriön vuoden 2024 budjetti viitoittaa TKI-toimintaa oikeaan suuntaan

Valtionvarainministeriön vuoden 2024 talousarvioehdotus pitää sisällään ensimmäiset uuden tutkimus- ja kehitysrahoituslain mukaiset menot. Niiden suuntaamisen kokonaisuus on osin perusteltu, mutta hallituksen pitää muistaa korkeakoulujen merkitys Suomen tulevaisuudelle. Kyseessä on vasta valtiovarainministeriön esitys ja lopulliset hallituksen päätökset tehdään parin viikon päästä budjettiriihessä.

4.9.2023
Lue lisää
Piia Rekilä

Vihreän siirtymän onnistuminen vaatii pysymistä Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteessa

Työmarkkinakeskusjärjestöjen viesti hallitusneuvotteluihin on ollut kirkas. Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen sitoutuminen on elintärkeää vihreän siirtymän onnistumiselle. Pieni maa voi houkutella investointeja vain olemalla edelläkävijä ja vahvalla osaamisella. Kasvavat TKI-panostukset pitää kohdistaa vihreään siirtymään ja erityisesti bio- ja kiertotalouteen.

21.4.2023
Lue lisää
Piia Rekilä

Digitalisaatio yrityksen tuottavuuskasvun lähteenä

Keskusteluun digitalisaatiosta on hankala tarttua, koska käsite voi tuntua hyvin abstraktilta. Hyvin harva meistä pystyy ymmärtämään, miten tekoäly, 6G tai kvanttilaskenta muuttavat työpaikkoja. Kuitenkin ne ovat tulevaisuudessa niitä keihäänkärkiä, joilla Suomeen luodaan tuottavuuskasvua. Tulosta syntyy kuitenkin vain, jos henkilöstö otetaan vahvasti mukaan kehitystyöhön.

15.9.2022
Lue lisää
Piia Rekilä

YK:n ilmastopaneelin osaraportin hälyttävä sanoma otettava lisätoimien lähtökohdaksi

Suomen hallitus on parhaillaan linjaamassa mahdollisista tarvittavista lisätoimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suomen ilmastopaneelin arvio lisäpäätösten tarpeellisuudesta pitää ottaa tosissaan.

14.3.2022
Lue lisää
Piia Rekilä

Tehokkaat ilmastotoimet työntekijän paras turva

Kaksiviikkoinen YK:n ilmastokokous Glasgow’ssa alkaa lähestyä puoltaväliä. Jos kokouksen tulokset jäävät laihoiksi, maapallon ilmasto uhkaa lämmetä YK:n raportin mukaan jopa 2,7 astetta. Maat ovat jo Pariisin ilmastosopimuksessa vuonna 2015 sitoutuneet pitämään lämpenemisen 1,5 asteessa, joten nyt olisi tekojen aika.

4.11.2021
Lue lisää