Jääkö tuottavuuskasvun potentiaali Suomessa lähtötelineisiin?

Tesin (Suomen teollisuussijoitus Oy)* strategiassa pitää olla vahva vihreän siirtymän painotus.

21.3.2024

Maan hallituksen ensimmäisiä toimia vuonna 2023 oli viedä Ilmastorahastolta 50 miljoonan euron vuosittainen Nesteen osinkotuotto valtion pohjattomaan budjettitalouteen. Hallituksen ensimmäisten kiireellisten toimien joukossa rampautettiin organisaatio, jonka tehtävänä on rahoittaa kaksoissiirtymää (vihreän siirtymä ja digitalisaatio). Ne ovat niitä tulevaisuuden murroksia, jotka tulevat syliimme, olimme siihen valmistautuneita tai emme. Suomen tuottavuuskasvun kannalta olisi tärkeää, että olisimme valmistautuneita.

”Takana loistava tulevaisuus” -lohkaisu tulee itselle mieleen, kun katsoo Suomen (ja EU:n) nykyistä keskusteluilmapiiriä vihreästä siirtymästä. Sen lisäksi, että vähennetään julkista rahoitusta, viedään muuttuneella poliittisella viestillä yrityksiltä uskoa siihen, että uusille teknologioille on kysyntää. Tällöin mahdolliselta investoinnilta saattaa pudota pohja pois.

Kirjoitan tätä nyt, koska hallitus parhaillaan valmistelee Ilmastorahasto Oy:n fuusiota Tesiin (Suomen Teollisuussijoitus Oy:hyn). Uuden yhtiön strategiassa pitää olla vahva vihreän siirtymän painotus. Valtion viimesyksyisen intervention vuoksi tuon uuden syntyvän pääomasijoitusyhtiön tase on 3,1 miljardia euroa pienempi. Summa ehkä vaikuttaa pelkältä nyanssilta, kun sitä vertaa EK:n sivuilla julkaistuun Vihreän siirtymän dataikkunaan, jonka mukaan yrityksillä olisi suunnitelmissa 240 miljardin euron arvosta vihreän siirtymän investointeja Suomeen.

Kyse on kuitenkin siitä, millaisilla toimilla ja signaaleilla luodaan yrityksille kuva, että Suomella on selkeä ja muuttumaton visio tulevaisuuteen. Vain siten tuo hankesalkku saadaan muutettua toteutuviksi investoinneiksi. Kun yritys alkaa suunnitella vihreän siirtymän investointia, sen lisäksi, että yrityksen tulisi tietää etukäteen lupaprosessin enimmäiskesto, sen pitää voida luottaa myös siihen, että yrityksen tarvitsema julkinen rahoitusväline on olemassa vielä seuraavan vuosikymmenen.

Suurta ajattelijaa Ben Parkeria mukaillen suuri valta tuo mukanaan suuren vastuun. Se on toimintasääntö, jonka toivoisin poliittisen päättäjän aina muistavan.

_ _ _

*Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Tänä vuonna valtion eri pääomasijoitusyhtiöt (Tesi Oy, Ilmastorahasto Oy, Oppiva Invest Oy sekä Business Finland Venture Capital Oy

Lisätietoja:

Piia Rekilä

yhteiskunta-asioiden päällikkö

+358 44 300 9484