Vesa Vuorenkoski

Miksi kilpailukieltoihin pitää säätää pakollinen korvaus?

Viime keväänä kolmikantainen työryhmä luovutti työ- ja elinkeinoministeriölle mietinnön kilpailukieltosopimusten sääntelyn uudistamiseksi. Työsopimuksiin liittyvien kilpailukieltosopimusten käyttöä koskevaa työsopimuslain 3 luvun 5 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnantajalle tulisi pakollinen korvausvelvollisuus kilpailukieltoajalta työntekijälle.

10.9.2020
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Madridin ilmastokokouksessa on sähköä ilmassa

YK:n ilmastokokous COP25 on Madridissa jo loppusuoralla. Kokouksessa on tavoitteena saada aikaan muun muassa Pariisin sopimukseen liittyvän markkinamekanismin säännöt, jotka jäivät edellisessä, Katowicen kokouksessa auki. Lisäksi esillä on ilmastonmuutoksesta aiheutuvia aineellisia vahinkoja ja menetyksiä koskevan mekanismin arviointi ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan toimintaohjelman arviointi.

13.12.2019
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Ilmastonmuutos etenee – nyt on aika toimia

Tuoreen IPCC:n erikoisraportin mukaan jäätiköt sekä lumen ja ikiroudan peittämät alueet ovat pienentyneet ja pienentyvät yhä ilmaston lämpenemisen edetessä. Sulamisen ja valtamerien lämpenemisen seurauksena merenpinnan nousu kiihtyy edelleen, mikä uhkaa muuttaa peruuttamattomasti planeetan ekosysteemejä. Tämä aiheuttaa valtavia muutoksia myös ihmisille.

26.9.2019
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Ilmastonmuutoksen torjunta aktivoi kansalaisia – Akava on mukana

Viime vuonna kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n julkaisema raportti kahden asteen lämpenemisen vaikutuksista maapallolle ja ihmisten elinolosuhteille herätti monet pohtimaan, miten ilmastonmuutosta voidaan ehkäistä entistä tehokkaammin.

7.8.2019
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Kilpailukieltosopimusten käyttöä on rajoitettava selvästi

Kilpailukieltosopimusten käytön rajoittamisesta on kohtuullisen laaja yhteiskunnallinen yhteisymmärrys. Kansalaiset koulutustasoon katsomatta pitävät nykyistä kilpailukieltosopimusmallia aikansa eläneenä.

23.5.2019
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

#COP24: Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanolle työkaluja Katowicessa

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä YK:n ilmastokokous Katowicessa onnistui tavoitteessaan: Pariisin ilmastosopimukselle saatiin sääntökirja, jonka puitteissa kunkin maan päästövähennystavoitteita rekisteröidään, arvioidaan ja päivitetään. Saavutus ei ole vähäinen. Säännöistä saatiin läpinäkyvät ja ne sitovat kaikkia maita yhtäläisesti. Lisäksi sääntökirjassa otettiin huomioon jäsenmaiden velvollisuus huomioida oikeudenmukainen siirtymä ihmisille päästövähennystavoitteita laadittaessa. Tämä on ollut palkansaajaliikkeen pitkäaikainen tavoite. Nyt tämä on huomioitu sekä Pariisin sopimuksessa että sääntökirjassa.

21.12.2018
Lue lisää