Vesa Vuorenkoski

Uusi lakiesitys Akavan tavoitteiden mukainen: kilpailukieltojen käyttöä rajoitetaan pakollisella korvauksella

Valtioneuvosto päätti työministeri Tuula Haataisen esityksestä kilpailukieltoja koskevan työsopimuslain muutosesityksestä, joka vastaa Akavan ja sen jäsenjärjestöjen tavoitteita. Muutos tuo kilpailukieltoihin korvausvelvollisuuden rajoitusajalle, mikä rajoittanee jatkossa perusteettomien kilpailukieltosopimusten tekemistä.

12.11.2020
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Kestävää elvytystä koronakriisissä

Ympäristöministeriön työryhmä julkisti raporttinsa kestävän elvytyksen toimenpiteistä. Ryhmän ideana oli laatia luettelo koronakriisin yhteydessä tehtävistä elvytystoimista, jotka samalla vastaavat ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen. Siis elvytystoimien on tuotava ratkaisuja ympäristön kestävyyden parantamiseen.

22.10.2020
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Miksi kilpailukieltoihin pitää säätää pakollinen korvaus?

Viime keväänä kolmikantainen työryhmä luovutti työ- ja elinkeinoministeriölle mietinnön kilpailukieltosopimusten sääntelyn uudistamiseksi. Työsopimuksiin liittyvien kilpailukieltosopimusten käyttöä koskevaa työsopimuslain 3 luvun 5 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnantajalle tulisi pakollinen korvausvelvollisuus kilpailukieltoajalta työntekijälle.

10.9.2020
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Madridin ilmastokokouksessa on sähköä ilmassa

YK:n ilmastokokous COP25 on Madridissa jo loppusuoralla. Kokouksessa on tavoitteena saada aikaan muun muassa Pariisin sopimukseen liittyvän markkinamekanismin säännöt, jotka jäivät edellisessä, Katowicen kokouksessa auki. Lisäksi esillä on ilmastonmuutoksesta aiheutuvia aineellisia vahinkoja ja menetyksiä koskevan mekanismin arviointi ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan toimintaohjelman arviointi.

13.12.2019
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Ilmastonmuutos etenee – nyt on aika toimia

Tuoreen IPCC:n erikoisraportin mukaan jäätiköt sekä lumen ja ikiroudan peittämät alueet ovat pienentyneet ja pienentyvät yhä ilmaston lämpenemisen edetessä. Sulamisen ja valtamerien lämpenemisen seurauksena merenpinnan nousu kiihtyy edelleen, mikä uhkaa muuttaa peruuttamattomasti planeetan ekosysteemejä. Tämä aiheuttaa valtavia muutoksia myös ihmisille.

26.9.2019
Lue lisää
Vesa Vuorenkoski

Ilmastonmuutoksen torjunta aktivoi kansalaisia – Akava on mukana

Viime vuonna kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n julkaisema raportti kahden asteen lämpenemisen vaikutuksista maapallolle ja ihmisten elinolosuhteille herätti monet pohtimaan, miten ilmastonmuutosta voidaan ehkäistä entistä tehokkaammin.

7.8.2019
Lue lisää