Kestävää elvytystä koronakriisissä

Ympäristöministeriön työryhmä julkisti raporttinsa kestävän elvytyksen toimenpiteistä. Ryhmän ideana oli laatia luettelo koronakriisin yhteydessä tehtävistä elvytystoimista, jotka samalla vastaavat ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen. Siis elvytystoimien on tuotava ratkaisuja ympäristön kestävyyden parantamiseen.

22.10.2020

Konkreettisissa toimissa on mukana monia julkisuudessa esillä olleita hankkeita kuten kiertotalous, energiantuotannon ja -siirron uudet hankkeet, teollisuuden hiilineutraalisuustiekartat, rakennusten energiatehokkuustoimet sekä maankäytön ja liikenteen ehdotukset. Varsinaisesti uutta näissä toimissa ei kuitenkaan ole.

Raportti on ajankohtainen ja sen ansiot ovat kolmenlaisia. Ensinnäkin EU edellyttää EU:n elpymisvälineen toimeenpanossa ympäristön kannalta kestäviä investointeja. Jopa kolmanneksen Suomenkin elvytysinvestoinneista pitäisi olla hiilineutraalisuutta tukevia. Tämä raportti tekee hyviä ja konkreettisia ehdotuksia tästä erityisesti energiantuotantoon ja energiansiirtoon. Näitä hankkeita on saatava alkuun lähivuosina paljon.

Toiseksi raportti korostaa osallistamisen merkitystä ilmastotoimien suunnittelussa. Erityisesti nostetaan esille työntekijöiden osallistaminen ilmastotoimien suunnitteluun, jotta oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraalisuuteen olisi mahdollisimman sujuva. Osallistamalla työntekijät muutokseen on mahdollista saada enemmän aikaan.

Raportissa annetaan selkeä viesti siitä, että tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla on hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistämisessä merkittävä asema. Jos haluamme, että kustannustehokas siirtymä on mahdollista, meidän on kehitettävä uutta tekniikkaa, jolla on globaalia merkitystä.

Mutta ongelmana on, että raportissa toistetaan hallituksen kehysriihessä esittämä kanta, että vain 15 prosenttia EU:n elpymisrahaston kansallisesta osuudesta suunnattaisiin TKI-toimintaan. Tämä on aivan liian vaatimaton askel. Jotta Suomi voisi saavuttaa TKI-toiminnassa 4 prosentin BKT-tason ja kasvaa merkittäväksi toimijaksi hiilineutraalisuusteknologioissa, tarvitsemme huomattavasti suurempia panostuksia TKI-toimintaan.

Vaikka ei pitäisikään realistisena raportissa esitettyä arviota vihreän elvytyksen tuomasta arvonlisäyksestä suhteessa muuhun elvytykseen, raportin keskeiset viestit on otettava vakavasti. Tarvitsemme uudistuksia hyvin laajasti yhteiskunnassa, jotta saavutamme hiilineutraalisuustavoitteen. Se ei onnistu ilman valtion tukea investoinneille.

 

Lisätietoja:

Lue lisää aiheesta