Akava vastustaa sairauspäivärahan leikkaamista

Akava ei hyväksy hallituksen suunnitelmaa leikata sairauspäivärahaa ja käyttää syntyvät säästöt valtiontalouden hyväksi. Tämä toimenpide rikkoisi vakiintuneita vakuutusperiaatteita ja heikentäisi merkittävästi työntekijöiden turvaa sairauden aikana. Sairauspäiväraha on suunniteltu turvaamaan työntekijöiden toimeentulo silloin, kun sairaus estää työnteon. Sen leikkaaminen kohdistuisi suoraan sairastuneisiin ja asettaisi heidät kohtuuttomaan tilanteeseen.

7.6.2024

On huolestuttavaa, että sosiaaliturvarahastojen säästöjen kanavointia valtiontalouden hyväksi yritetään perustella ”se on välttämätöntä” -näkökulmalla. Sosiaaliturvarahastojen varat on kerätty nimenomaan niihin kytkettyjen etuuksien kuten työttömyys- tai sairauspäivärahan rahoittamiseen, eikä varoja pidä käyttää muihin tarkoituksiin.

Erityisen huono ratkaisu olisi sellainen, jossa sairausvakuutussäästöön yritettäisiin yhdistää tulonjakotavoitteita. Tämä heikentäisi vakuutusperiaatetta ja koulutettujen palkansaajien turvaa, koska maksut maksetaan suhteessa tuloihin eikä niissä ole leikkuria.

Työttömyysvakuutusmaksujen alennus vuoden 2024 hallitusohjelman toteuttamisen osana vahvistaa julkista taloutta sekä suoraan että välillisesti. Lisätoimenpiteet, kuten sosiaaliturvarahastojen varojen kanavointi, eivät ole tarpeellisia.

Akava kehottaa hallitusta harkitsemaan uudelleen näitä toimenpiteitä ja keskittymään julkisen talouden tasapainottamiseen muilla keinoilla, kuten menoja leikkaamalla tai tuloja kasvattamalla. Näin voidaan tukea valtiontalouden vakautta heikentämättä sairastuneiden oikeuksia ja hyvinvointia.

Lisätietoja:

Ville Kopra

työmarkkinajohtaja

+358 40 826 1358