Hyvinvointivaltio huolehtii heikoimmistaan

Oikeus työhön sisältyy ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Tärkeästä periaatteesta huolimatta monilla vähemmistöihin kuuluvilla on vaikeuksia päästä työelämään, löytää osaamistaan vastaavaa työtä tai saada riittävää tukea työllistymiselleen.

15.2.2023

Tilanteen muuttaminen vaatii monipuolisia toimia. Akava osallistui tämän hallituskauden aikana sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä toteuttamaan Työkykyohjelmaan. Hallituksen työllisyystoimiin lukeutuvan ohjelman tavoitteena oli edistää osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jaksamista tarjoamalla heille tarkoituksenmukaiset työkyvyn tuen palvelut. Uusia keinoja haettiin erilaisten kokeiluhankkeiden avulla, jotta voidaan ottaa käyttöön vaikuttavampia palveluja ja toimintamalleja.

Yksi Työkykyohjelmaan sisältyneistä toimenpiteistä oli Työkanava Oy:n perustaminen. Osallistuin toiminnan aloittamiseen työ- ja elinkeinoministeriön ohjausryhmässä. Työkanava Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävä on työllistää työttömiä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä henkilöitä. Se on uudenlaisella liikeidealla toimiva yritys, joka palkkaa työntekijät suoraan palvelukseensa työsuhteeseen ja myy edelleen heidän työpanostaan asiakkailleen. Yhtiön tavoite on kohentaa ja tukea työntekijöiden osaamista ja työmarkkinavalmiutta niin, että he voisivat työllistyä itsenäisesti avoimille työmarkkinoille.

Työkykyohjelman kaltaisille toimille on todellinen tarve. Ohjelman yhteydessä kävi ilmi, että työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä noin 65 000 haluaisi tehdä töitä. On äärimmäisen tärkeää, että Työkanava onnistuu tehtävässään ja luo aitoja työllistymismahdollisuuksia haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille.

Tehdyn työn merkitys yhteiskunnalle on kiistaton. Esimerkiksi ministeriöiden kansliapäälliköiden vastikään julkaisemasta Mahdollisuudet Suomelle -raportista ilmenee, että nykyisenkaltaisen hyvinvointivaltion säilyttämiseksi Suomen pitää tavoitella 80 prosentin työllisyysastetta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää heidän mukaansa muun muassa merkittävästi lisää työperäistä maahanmuuttoa, korkeakoulutettujen määrän kasvattamista ja sosiaalietuuksien kohdentamista niitä kaikkein eniten tarvitseville.

Vaikka raportissa korostuu julkisen talouden näkökulma, sen rinnalla pitää huomioida yksilöiden näkökulma. Suomi tarvitsee jokaisen työpanosta. Joidenkin kohdalla tämä tarkoittaa Työkykyohjelman toimien kaltaista yksilöllisemmin räätälöityä työllistymisen tukea. Hyvinvointivaltion toimintaan sisältyy, että se huolehtii kaikista jäsenistään.

Lue lisää aiheesta