Paras maa yrittää?

Yrityksissä on viime kuukausina keskitytty selviytymiseen. Talous, terveys ja turvallisuus ovat kietoutuneet yhteen uudella ja ikävälläkin tavalla. Liiketoiminnasta on tullut taistelua olemassaolosta, mikä on tuntunut konkreettisesti monen yrittäjän kukkarossa. Yrittäjät ovat kantaneet vastuuta työntekijöistä sekä yhteiskunnan toiminnasta ja palveluista. Tässä on vaadittu sitkeyttä ja sisua, mutta luovuuttakin.

4.9.2020

Vielä on liian aikaista sanoa, että kaikki kääntyy hyväksi. Toivoa paremmasta kuitenkin on. Ehkä näin yrittäjän päivän yhteydessä on hetki aikaa pysähtyä pohtimaan huomisen Suomea. Mikä tekisi Suomesta yrittäjälle parhaan paikan toimia? Vastaus on helppo: suotuisat ja ennakoitavat olosuhteet, joihin kuuluvat ainakin seuraavat piirteet.

1. Yritys on helppo perustaa

Alkuvaiheessa tärkeäksi nousee toimintaympäristön kannustavuus. Kannustavuus tuo rohkeutta, joka ruokkii kasvua. Yrittäjäuran alussa palvelut ja neuvonta yrityksen perustamiseen ja liikeidean jäsentämiseen, kohderyhmän segmentointiin tai markkinointiin esimerkiksi Uusyrityskeskusten kautta on ensiarvoisen tärkeää. Samaan syssyyn pitäisi muistaa hankkia työterveyshuolto oman jaksamisen tueksi ja takeeksi. Onneksi tarjolla on räätälöityjä paketteja yrittäjän tarpeisiin.

2. Siirtyminen yksinyrittäjästä työnantajaksi onnistuu

Yritystoiminnan vakiintuessa päästään todelliseen rohkeusharppausvaiheeseen, kun on aika palkata ensimmäinen työntekijä. Tähän kuuluva byrokratia on tehtävä mahdollisimman helpoksi. Lisäksi riskin ottamista on kevennettävä esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkan sivukulujen osalta. On tärkeää, että saatavilla on opastusta ja koulutusta siitä, mitä siirtyminen työnantajayrittäjäksi tarkoittaa vastuina, oikeuksina ja velvollisuuksina.

Pelkästään työsopimuksen tekeminen, työhön liittyvistä käytännöistä sopiminen ja toisen työhyvinvoinnista huolehtiminen voivat olla uuvuttaviakin varsinaisen liiketoiminnan pyörittämisen lisäksi. Tukea on löydettävissä erilaisista verkostoista ja ammattiliitoista, kun vaan uskaltaa kysyä neuvoa. Yksin ei kannata jäädä murehtimaan.

3. Osaajia löytyy ja oma osaaminen on ajan tasalla

Yrittäjän liiketoimintaosaaminen ja ammatillinen osaaminen ovat menestymisen edellytys. Näitä on hyvä kehittää järjestelmällisesti, jotta tiedot ja taidot ovat riittävi vaikkapa digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Omasta työmarkkina-arvosta kannattaa pitää huolta, sillä se vaikuttaa merkittävästi työkykyyn.

Osaava yrittäjä on kullanarvoinen koko yhteiskunnalle. Tarvitaan monipuolisia väyliä osaamisen uudistamiseen. Jatkuvan oppimisen mallin kehittämisessä on kohtuullista, että yrittäjän tarpeet ja asema huomioidaan myös sen rahoitusta mietittäessä.

Yritykselle ja työllistävälle yrittäjälle osaajapula voi muodostua kasvun esteeksi. Kansainvälisten osaajien sujuvat lupaprosessit ja asettautumista tukevat palvelut ovat valtti, jolla heitä voidaan houkutella Suomeen.

4. Yritykselle löytyy jatkaja

Yrittäjäuran loppupuolella saattaa herätä huoli siitä, miten kannattava yritystoiminta jatkuu ja miten työntekijöiden työpaikat turvataan. Omistajanvaihdos on iso asia käytännön järjestelyiltään, mutta myös tunnetasolla. Luopumisen tuska voi olla suuri. Sillä on vaikutusta myös yhteistyökumppaneihin ja asiakassuhteisiin. Luopuvan omistajayrittäjän tiedot ja taidot pitäisi pystyä siirtämään uudelle omistajalle tehokkaasti. Yksi vaihtoehto on palkata hänet yritykseen joksikin aikaa ikään kuin saattaen vaihtaen -periaatteella.

Yrittäminen on elämäntapa ja usein elämän mittainen oppitunti. Kaikista ei siihen ole, eikä tarvitsekaan olla. Mutta ne, jotka ryhtyvät yrittäjäksi, ansaitsevat kiitokset ja onnittelut. Hyvää yrittäjän päivää!

 

Lisätietoja:

Anu Tuovinen

johtava asiantuntija

+358 50 308 6943

Lue lisää aiheesta