Satavuotias ylioppilasliike on toiminut suomalaisen yhteiskunnan rakentajana

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) viettää tulevana lauantaina 18.6.2022 satavuotisjuhliaan Pikku-Finlandiassa. Juhla kokoaa yhteen ylioppilasliikkeen ystävät ja sidosryhmät sekä nykyiset ja vanhat toimijat.

17.6.2022

Suomen ylioppilaskuntien liitto perustettiin Suomeen 101 vuotta sitten. Perustajajäsenet Åbo Akademi Studentkår ja nykyinen Helsingin yliopiston ylioppilaskunta halusivat järjestön, joka hoitaisi erityisesti suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistä edunvalvontaa.

Aikanaan moderni pohja-ajatus onkin ollut yksi SYL:n kantavia teemoja läpi vuosikymmenten. Kansainvälinen vuorovaikutus ja kulttuurin tuntemus on katsottu ja katsotaan edelleen tärkeäksi osaksi sivistystä. Erityisen tärkeältä se tuntuu nyt, kun länsimaiset arvot ovat uhattuina Venäjän raakalaismaisen hyökkäyksen seurauksena. Ukraina taistelee nyt koko Euroopan puolesta ja meidän kuuluu tukea heitä siinä kaikin mahdollisin keinoin.

Ylioppilasliike on sodan seurauksena ottanut kansainvälisen solidaarisuuden osaksi jokapäiväistä toimintaa. Olemme olleet mukana mielenosoituksissa, koordinoineet yhteiskannanottoa muiden sitoutumattomien sekä poliittisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa ja pyrkineet vaikuttamaan apurahajärjestelmään, jonka avulla poliittista vainoa ja väkivaltaa pakenevat opiskelijat pääsisivät Suomeen opiskelemaan.

Kansainvälisyyden ja solidaarisuuden lisäksi SYL on ollut laajemminkin opiskelijoiden puolesta puhuja. Tämän päivän opiskelija ei nauttisi opintotuesta, ateriatuesta, terveydenhuollosta, yliopistodemokratiasta, opiskelija-alennuksista tai kovin monesta muustakaan asiasta, jos meillä ei olisi vuosikymmenien ajan ollut intohimoisia opiskelijoiden puolustajia.

SYL ei ole kuitenkaan pelkästään opiskelijoiden edunvalvontaorganisaatio, vaan sillä on vahva asema kansalaisyhteiskunnan kehittäjänä ja yhteiskunnallisena keskustelijana. SYL on aina ollut askeleen edellä näyttämässä suuntaa ja tekemässä rohkeita avauksia, oli kyse sitten kehitysyhteistyöstä, opiskelijoiden terveydestä tai korkeakoulujen yhteistyöstä.

Jos jäämme vain valvomaan saavutettuja etuja, menetämme kiinnostavuutemme ja vaikuttavuutemme.  SYL:n brändiin kuuluu vahva lupaus tulevaisuudesta ja tulevaisuuden rakentajista. Tämä asema meidän on lunastettava tulevinakin vuosina.

Teksti: Konstantin Kouzmitchev, puheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
Kuva: Salla Merikukka