Työhyvinvointi ja osaaminen ovat yrittäjän menestyksen perusta

Suomalaisen yrittäjyyspolitiikan tavoitteena on kannustaa yrittäjyyteen ja pyrkiä nostamaan yrittäjien määrää, luomaan kasvua ja työtä. Yrittäjän päivänä on kuitenkin sopiva hetki keskittyä yrittäjään. Mikä tukee yrittäjää? Ainakin kolme keskeistä teemaa nousee esiin: toimeentulo, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen.

5.9.2019

Yrittäjäksi ryhtymisen pitää olla vapaaehtoista ja helppoa. Tarvitaan keinoja ja kannusteita, jotka helpottavat taloudellista riskinottoa ja lisäävät turvaa, tukevat yrittäjän hyvinvointia sekä mahdollisuuksia kehittää osaamista monipuolisesti. Toimien pitää rakentaa ennustettavaa ja vakaata toimintaympäristöä, jossa on tarjolla riittävästi osaavaa työvoimaa. Tämä luo yrittäjälle ympäristön, jossa on turvallista kasvattaa yritystä ja työllistää. Yrittäjän päivänä on kuitenkin sopiva hetki keskittyä nimenomaan yrittäjään. Mikä tukee yrittäjää? Ainakin kolme keskeistä teemaa nousee esiin: toimeentulo, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen.

Yrittäjälle toimeentulo ei aina tule helpolla. Työmäärä ei aina vastaa siitä saatua ansiota. Tämä heijastuu yrittäjän sosiaaliturvaan, työttömyysturvaan ja eläkkeisiin. Olennaista on osata hinnoitella työnsä niin, että siitä pystyy kattamaan vaaditut sosiaalivakuutusmaksut. Järjestelmätasolla työttömyysturvassa on otettava käyttöön yhdistelmävakuutus. Yrittäjien eläkevakuutusta on laajennettava kattamaan paremmin itsensätyöllistäjät ja samalla on poistettava alivakuuttamisen mahdollisuus.

Yrittäjän työhyvinvoinnista ei koskaan puhuta liikaa. Yrittäjälle oman työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista. Merkittävä osa yrittäjistä ja etenkin yksinyrittäjistä ei ole järjestänyt omaa työterveyshuoltoaan, vaikka Kela korvaakin kustannuksista 50–60 prosenttia tietyin rajoituksin. Työterveyslaitoksen mukaan yrittäjistä vain noin 15 prosenttia on työterveyshuollon piirissä. Työnantajana toimivista yrittäjistä kaksi kolmasosaa on järjestänyt oman työterveyshuoltonsa.

Työn imussa yrittäjä saattaa helposti unohtaa itsensä ja jaksamisensa, jolloin kuormitus saattaa johtaa uupumiseen. Yrittäjänkin kuitenkin kannattaa seurata hyvinvointiaan ja huolehtia siitä. Työkyvyn edistämiseen ja jaksamista tukeviin palveluihin käytetty resurssi tuottaa pidemmällä aikavälillä taloudellistakin hyvinvointia. Yrittäjän työterveyshuollon hankinnan ja työsuojelun osaamista on lisättävä.

Yrittäjänkin osaaminen tarvitsee ”huoltoa”. Yrittäjän on syytä arvioida osaamistaan säännöllisesti. Mikä osa-alue vaatii kehittymistä ja mitä uutta osaamista tarvitaan? Osaamisen kehittämisen kustannus ei kuitenkaan saa olla ainoastaan yrittäjän harteilla. On koko yhteiskunnan etu, että yleisestä osaamistasosta pidetään huolta. Tämä edellyttää jonkinlaista panostusta myös yhteiskunnalta, esimerkiksi osaamistilin tai osaamissetelin muodossa. Osaamisen uudistaminen on työelämässä paras vakuutus yrittäjällekin.

Lisätietoja:

Anu Tuovinen

johtava asiantuntija

+358 50 308 6943

Lue lisää aiheesta