Elementor-testisivu

Testiotsikko

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Miika Sahamies, Akava

Työelämän syrjinnän poistamiseksi tarvitaan lisää toimia

Työelämän syrjinnän poistaminen ja heikoimmassa asemassa olevien oikeussuojan vahvistaminen ovat yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen keskeisiä tavoitteita. Uudistus on erittäin tarpeellinen, sillä tutkimusten mukaan vähemmistöryhmiin kuuluvat, esimerkiksi etniset vähemmistöt, ikääntyneet, vammaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, kohtaavat työelämässä ja työelämään pääsyssä paljon yhdenvertaisuuslain kieltämää syrjintää.
Read More »

Akavan lausunto mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

Lausunnossaan oikeusministeriölle Akava kannattaa muun muassa ehdotusta laajentaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa arvioida työelämässä tapahtuvaa syrjintää myös yksittäistapauksissa sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivallan laajentamista työelämäasioihin. Akava katsoo näiden toimien auttavan työelämässä tapahtuvaan syrjintään puuttumisessa ja vahvistavan heikoimmassa asemassa olevien oikeussuojaa. Akavan mielestä yhdenvertaisuussuunnitelmaa tulee päivittää säännöllisesti ja laskea sen laatimisen soveltamisala koskemaan vähintään 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä nykyisen 30 sijaan.
Read More »
Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next