Yhteenveto Akavan hallituksen kokouksesta 9/2020: Ajankohtainen yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittinen tilanne käsittelyssä

Akavan hallituksen kokouksessa 9/2020 käsiteltiin yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittista tilannetta ajankohtaiskatsauksissa. Kokous pidettiin tiistaina 16. kesäkuuta etäkokouksena.

23.6.2020

Puheenjohtaja Sture Fjäder pohjusti tilannetta tulevaan budjettiriihtä ajatellen. Akavan pääekonomisti piti hallitukselle talouskatsauksen, joka pohjautui Akava Worksin tuoreeseen talousennusteeseen, joka julkaistiin 9. kesäkuuta.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kävi läpi päättynyttä neuvottelukierrosta ja julkisen sektorin sopimuksia.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki päivitti tiedot YTN:n vastuulla olevista sopimuksista.

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n puheenjohtaja Timo Saranpää otti katsauksessaan esille kasvuun ja innovaatioihin liittyvää ideointityötä. Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen opiskelijatoiminnan kevään painopistealueita.

Päätösasiat

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Akavaa nimeämään edustajansa kansalliseen biotalouspaneeliin kansallisen biotalousstrategian päivittämistä varten. Paneelin toimikausi on 1.8.2020–31.12.2023.

Päätettiin nimetä biotalouspaneeliin Akavan varsinaiseksi edustajaksi toiminnanjohtaja Mikko Salo Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimusta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toiminnanjohtaja Ilkka Pekkala Agronomiliitosta.

Akavan hallitus hyväksyi ehdotukset hallitusohjelman muutostarpeista. Akavan hallitus täydentää päätöstä kokouksessaan tarvittaessa 18.8.2020.

Tiedoksi olevat asiat

Akavan strategian päivitys vuosille 2021–2025

Akavan strategia päivitetään tämän vuoden aikana vuosiksi 2021–2025. Päivitystyö aloitettiin tammikuussa ja kevään aikana on määritelty toimintaympäristöä.

Kokouksessa keskusteltiin koko strategian kattavasta pohjapaperista, jota on käsitelty tätä ennen työvaliokunnassa ja toimiston johtoryhmässä.

Hallitus jatkaa päivitystyötä tulevissa hallituksen kokouksissa kesän jälkeen osio kerrallaan seuraavasti:

  • 18.8. Akavan missio ja arvot sekä visio Suomi kehittyy ja vaurastuu
  • 22.9. Visiot Suomi elää osaamisesta ja Suomessa työurat ovat pitkiä ja palkitsevia
  • 20.10. Visio Akava on kasvava keskusjärjestö
  • 9.11. hyväksytään strategia esitykseksi liittokokoukselle

Johtaja Pekka Piispanen esitteli vaikuttamistoiminnan painopisteet loppuvuodelle 2020.

Akavan ohjelmatuotanto aloitetaan jälleen valmistauduttaessa vuoden 2023 eduskuntavaaleihin. Yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski esitteli ohjelmien päivittämisen aikatauluja.

Edellisessä hallituksen kokouksessa nousi esille tarve tarkastella järjestäytymisen ja järjestöllisen kehittämisen hankkeiden prosesseja Akava-yhteisön sisällä. Hallitus keskusteli kehityspäällikkö Ida Mielityisen alustuksen pohjalta näistä.

Talousjohtaja Risto Kauppinen esitteli tulosraportin ja ennusteen loppuvuodelle 2020.

Akavan hallituksen seuraava kokous järjestetään 18. elokuuta 2020 kello 13.