Jäsenyydet eri yhteisöissä

Akava kuuluu useisiin yhteisöihin ja järjestöihin.

24.5.2019

Akava kuuluu seuraaviin suomalaisiin järjestöihin:

 • Aikakauslehtimedia
 • Eurooppalainen Suomi
 • Helsingin seudun kauppakamari
 • Kopiosto
 • Kuluttajaliitto
 • Reilun kaupan edistämisyhdistys
 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
 • Suomalaisen Työn Liitto
 • Suomen YK-liitto
 • Taksvärkki
 • Toimihenkilöarkistoyhdistys
 • Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliitto
 • Työturvallisuuskeskus

Akava on jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä organisaatioissa:

 • Pohjola-Norden
 • Ammattijärjestöjen Itämeriverkosto BASTUN,  Baltic Sea Trade Union Network BASTUN
 • Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY, European Trade Union Confederation ETUC
 • Koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta Eurocadres,  Council of European Professional and Managerial Staff Eurocadres
 • OECD:n neuvoa-antava ay-komitea TUAC, The Trade Union Advisory Committee (TUAC) to the OECD

Lisäksi Akavalla on edustus Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa sekä ILOn työkonferenssissa ja työministeriön kolmikantaisessa ILO-neuvottelukunnassa. Akava osallistuu muun muassa Suomen ulkoministeriön WTO-työryhmiin. Akavan ja liittojen asiantuntijoita on mukana kymmenissä työryhmissä ja toimikunnissa, joissa muun muassa kehitetään työelämän lainsäädäntöä.