Akavan lausunto arviomuistiosta päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Uusi EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelua koskeva päästökauppa

Akava ry pitää lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle tärkeänä, että EU pitää kiinni 55-paketin tavoitteista ja myös tulevilla päätöksillä kirittää tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2050.

9.1.2024

Arviomuistio päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Uusi EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelua koskeva päästökauppa

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto arviomuistioon.

Akava ry pitää tärkeänä, että EU pitää kiinni 55-paketin tavoitteista ja myös tulevilla päätöksillä kirittää tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2050. Päästökauppajärjestelmän laajentaminen taakanjakosektorille on näin ollen kannattavaa, koska päästökauppamekanismi on käytännössä osoittanut parhaaksi tavaksi vähentää päästöjä. Ylipäätään hintaohjaus on toimivin tapa muuttaa kulutuskäyttäytymistä. Tällöin on kuitenkin varmistettava, että eniten kärsiville toimijoille löydetään siirtymäajan kompensaatioita, kuitenkin sellaisilla mekanismeilla, jotka eivät hidasta kansallista vihreää siirtymää. Kansallisesti toimeenpanoa ei ole välttämättä järkevä pitkittää 2030, vaan Suomen on tärkeää pitää kiinni rakentamastaan brandista olla globaali edelläkävijä. Suomalaisten ja eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä voidaan pidemmällä tähtäimelle parhaiten parantaa rohkealla ja eteenpäin katsovalla ilmastopolitiikalla. Hiilivuotoriskiä tulee vähentää ajamalla määrätietoisesti hiilirajamekanismin asettamista ja ilmastotoimien tärkeyttä globaaleissa yhteyksissä.

Päästökaupan laajentaminen direktiiviä laajemmaksi vaikuttaa perustellulta toimeenpanon kannalta. Siinäkin on tarpeen huomioida mahdolliset kompensaatiot siten, että toimilla ei ole liian voimakasta vaikutusta esimerkiksi työllisyydelle. Myös kansalliset ominaispiirteemme on syytä tunnistaa. Yleisesti oikeudenmukaisessa siirtymässä tulee erityisesti painottaa osaamisen kehittämistä, jotta ihmisillä ja yrityksillä on mahdollisuus tarttua vihreän siirtymän tuomiin mahdollisuuksiin. Akava ry ei tässä vaiheessa pysty ottamaan tarkemmin kantaa eri toimeenpanovaihtoehtoihin.

Rekilä Piia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 23.11.2023, VN/23899/2023
Lausunnon diaarinumero 112/62/2023
Lausunnon päiväys 8.1.2023
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta