Akavan lausunto arviomuistiosta rangaistusten oikeasuhtaisuudesta

Akava toteaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa arviomuistiosta rangaistusten oikeasuhtaisuudesta, että esitetty arviointi on toteutettu oikeista lähtökohdista. Esityksessä on arvioitu vaihtoehtoja rangaistuksille rikollisuuden eston keinoina. Yleisesti voidaan todeta, että yksittäisten rangaistuasteikkojen muutosten tulisi olla yhdensuuntaisia yleisen kriminaalipoliittisen linjan kanssa. Rikosoikeusjärjestelmää tulisi kehittää muulla tavoin kuin yksittäisten rikosten rangaistusasteikkoa koventamalla. Akavan lausunto arviomuistiosta...

25.6.2018

Akava toteaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa arviomuistiosta rangaistusten oikeasuhtaisuudesta, että esitetty arviointi on toteutettu oikeista lähtökohdista. Esityksessä on arvioitu vaihtoehtoja rangaistuksille rikollisuuden eston keinoina. Yleisesti voidaan todeta, että yksittäisten rangaistuasteikkojen muutosten tulisi olla yhdensuuntaisia yleisen kriminaalipoliittisen linjan kanssa. Rikosoikeusjärjestelmää tulisi kehittää muulla tavoin kuin yksittäisten rikosten rangaistusasteikkoa koventamalla.

Akavan lausunto arviomuistiosta rangaistusten oikeasuhtaisuudesta

Akavan mukaan esitetty arviointi on toteutettu oikeista lähtökohdista. Esityksessä on arvioitu vaihtoehtoja rangaistuksille rikollisuuden eston keinoina. Yleisesti voidaan todeta, että yksittäiset rangaistuasteikkojen muutokset tulisi olla yhdensuuntaisia yleisen kriminaalipoliittisen linjan kanssa. Rikosoikeusjärjestelmää tulisi kehittää muulla tavoin kuin yksittäisten rikosten rangaistusasteikkoa koventamalla.

Arvioinnissa ei ole huomioitu lainkaan sukupuolivaikutuksia siitä huolimatta, että Suomi on sitoutunut noudattamaan Euroopan neuvoston Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä koskevaa ns. Istanbulin sopimusta. Arvioinnissa ei tarkastella lainkaan esimerkiksi naisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa ja sen esiintyvyyttä.

Lausunnon tunnistetiedot

Lausunnon diaarinumero Dnro 036/62/2018
Päiväys 26.4.2018
Laatija Vesa Vuorenkoski

Lue lisää aiheesta