Akavan lausunto asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistamisesta; Työryhmän mietintö

Akava pitää lausunnossaan puolustusministeriölle työryhmän esittämiä uudistamistoimia perusteltuina ja kannattaa työryhmän esittämiä muutosehdotuksia.

22.4.2021

Puolustusministeriön lausuntopyyntö; Asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistaminen; Työryhmän mietintö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Lausunnot koskien esitystä asevelvollisuuslain muuttamisesta

Akava kannattaa työryhmän esittämiä muutosehdotuksia.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Lausunnot koskien esitystä laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Akava kannattaa työryhmän esittämiä muutosehdotuksia.

Asetusluonnos: valtioneuvoston asetus naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Lausunnot koskien asetusluonnosta

Akava kannattaa työryhmän esittämiä muutosehdotuksia.

Asetusluonnos: puolustusministeriön asetus varusrahasta

Lausunnot koskien asetusluonnosta

Akava kannattaa työryhmän esittämiä muutosehdotuksia.

Muut mahdolliset kommentit

Akava pitää työryhmän esittämiä uudistamistoimia perusteltuina. Se pitää oikeansuuntaisena kehittämistoimena koota aiemmin erilaisilla asetuksilla ja säädöksillä olleet naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen liittyvät asiat yhteen asevelvollisuuslakiin.

 

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 24.3.2021, VN/8308/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 051/62/2021
Lausunnon päiväys 22.4.2021
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta