Akavan lausunto ehdotuksesta eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksesta eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen, että kannattaa esitystä. Akava nostaa esiin, että Akavan tavoitteena on ollut, että esimerkiksi Omatoimisen työllistymisen tuen yhdistykset (OTTY) eri maakunnissa toimivine paikallisine toimijoineen, esimerkiksi Pirkanmaan Uratehdas,...

14.9.2018

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksesta eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen, että kannattaa esitystä. Akava nostaa esiin, että Akavan tavoitteena on ollut, että esimerkiksi Omatoimisen työllistymisen tuen yhdistykset (OTTY) eri maakunnissa toimivine paikallisine toimijoineen, esimerkiksi Pirkanmaan Uratehdas, sisältyvät muistiossa tarkoitettuun toimijoiden määritelmän laajennukseen. Akavan mielestä tämä tavoite toteutuu esityksessä, eikä siihen näin ollen ole huomauttamista.

Ehdotus eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen

Akava kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen otsikon asiassa.

Akava kannattaa esitystä. Alla huomioita lausuntopyynnössä esitetyn otsikoinnin mukaisesti:

  1.    –
  2. Akavan tavoitteena on ollut, että esimerkiksi Omatoimisen työllistymisen tuen yhdistykset (OTTY) eri maakunnissa toimivine paikallisine toimijoineen, kuten esimerkiksi Pirkanmaan Uratehdas, sisältyvät muistiossa tarkoitettuun toimijoiden määritelmän laajennukseen. Nähdäksemme tämä tavoite toteutuu esityksessä, eikä siihen näin ollen ole huomauttamista.
  3. Voi olla että muutos edellyttää vielä täsmällisempien soveltamisohjeiden tms. laadintaa. Valmennuksia toteutetaan enenevässä määrin erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla, jotka kaikki eivät edellytä henkilötietojen antamista tai kirjautumista. Onko esimerkiksi webinaariin osallistuminen aktiivisuutta kartuttava toimi? Nähdäksemme pitäisi olla. Webinaariin osallistuminen ei yleensä edellytä henkilötietojen antamista tai kirjautumista. Rajanveto aktiivisuutta kerryttävien ja muiden palveluiden suhteen voi olla joissakin tapauksissa ongelmallista.
  4. Uskoaksemme on, mutta voi olla että työttömyysturvan aktiivimalli sekä TEMissä valmisteltu omatoimisen työnhaun malli muodostavat työttömän näkökulmasta vaikeasti hahmottuvan kokonaisuuden. Viestintään on joka tapauksessa satsattava.
  5. Muutoksesta on tiedotettava heti kun sen sisältö ja aikataulu on varmistunut. Muutosten olisi hyvä tulla voimaan mahdollisimman nopeasti kesälomakauden päättymisen jälkeen.
  6. Mahdollisimman nopeasti, kuitenkin toimeenpanon järjestäminen huomioiden.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 20.6.2018/Dnro STM/1923/2018, STM053:00/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 081/62/2018
Lausunnon päiväys 2.8.2018
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta