Akavan lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Akava kannattaa ehdotettuja muutoksia opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa.

1.4.2022

Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta.

Akava kannattaa ehdotettuja muutoksia.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 15.3.2022, VN/8041/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 037/62/2022
Lausunnon päiväys 28.3.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta