Akavan lausunto eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista

Akava on ollut mukana raportin valmistelussa ja toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa, että uudistuksen valmisteluun ja toteuttamiseen on varattava riittävästi aikaa. Akava korostaa, että vakuutettujen edut on turvattava muutoksen yhteydessä. Vakuutettujen etujen turvaaminen on edellytyksenä myös mahdollisessa jatkotyössä.

20.4.2020

Akava on ollut mukana raportin valmistelussa ja toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa, että uudistuksen valmisteluun ja toteuttamiseen on varattava riittävästi aikaa. Akava korostaa, että vakuutettujen edut on turvattava muutoksen yhteydessä. Vakuutettujen etujen turvaaminen on edellytyksenä myös mahdollisessa jatkotyössä.

Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportti

Akava kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa otsikon asiassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteinen työryhmä on arvioinut, onko työeläkejärjestelmässä mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä. Työryhmän mukaan eläkejärjestelmien yhdistäminen olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista raportin mukaisella toteuttamistavalla.

Akava on ollut mukana raportin valmistelussa. Akava pitää työryhmän ehdotusta kannatettavana sekä työeläkejärjestelmän kestävyyden ja rahoituksen tasapainon kannalta perusteltuna. Vaikka työryhmän työllä on ollut yhtymäkohtia valmisteltuun sote- ja maakuntauudistukseen, eivät yhdistämisen hyödyt ole Akavan näkemyksen mukaan tästä riippuvaisia.

Akava korostaa, että vakuutettujen edut on turvattava muutoksen yhteydessä. Akava pitää eläkejärjestelmien yhdistämisen keskeisenä edellytyksenä lisäeläketurvaratkaisun ja työkyvyttömyyseläkemääritelmiä koskevan siirtymäajan toteuttamista raportin mukaisesti. Vakuutettujen etujen turvaaminen on edellytyksenä myös mahdollisessa jatkotyössä.

Eläkejärjestelmien yhdistäminen vaatii kattavaa jatkovalmistelua. Useat keskeiset yksityiskohdat ja laskelmat vaativat vielä täsmentämistä. Jatkovalmistelussa on myös varmistettava tasapuolisen kilpailun toteutuminen työeläkejärjestelmässä. Samoin muiden julkisen sektorin palveluksessa olevien eläketurvaa erillisenä toimijana toimeenpanevan JuEL-Kevan toimintakyky on varmistettava.

Uudistuksen valmisteluun ja toteuttamiseen on varattava riittävä aika. Akava pitää raportissa esitettyä aikataulua tässä suhteessa realistisena.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 25.2.2019, STM059:00/2018 STM/4652/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 024/62/2019
Lausunnon päiväys 18.4.2019
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta