Akavan lausunto: etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa

Lausunnossaan oikeusministeriölle Akava ilmoittaa pitävänsä mietinnössä esitettyä kannatettavana eikä Akavalla ole asiassa erityistä kommentoitavaa.

26.1.2022

Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa

35. Muut kommentit

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Pidämme mietinnössä esitettyä kannatettavana eikä Akavalla ole asiassa erityistä kommentoitavaa.

 

Ojala Katri
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 22.11.2021, VN/12884/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 163/62/2021
Lausunnon päiväys 20.1.2022
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta