Akavan lausunto hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevista säännösluonnoksista

Akava toteaa lausunnossaan oikeusministeriölle muun muassa, että muistio on huolellisesti ja kattavasti laadittu, eikä se nosta esiin Akavan näkökulmasta merkittäviä huomiota.

27.8.2021

Hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevat säännösluonnokset

Akava ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikon aihealuetta koskevaan muistioon. Muistio on huolellisesti ja kattavasti laadittu, eikä se nosta esiin Akavan näkökulmasta merkittäviä huomiota. Akava kuitenkin haluaa painottaa, että on keskeistä pitää kiinni siitä, että automaattista päätöksentekoa ei saisi käyttää oikaisuvaatimuksen tai hallintokantelun ratkaisemiseksi.

Akava ry

Piia Rekilä
yhteiskunta-asioiden päällikkö

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 9.6.2021/Dnro VN/3071/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 097/62/2021
Lausunnon päiväys 27.8.2021
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta