Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä aikuiskoulutustuesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä aikuiskoulutustuesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, että pitää hallituksen esitystä hyvänä lainsäädännöllisenä pohjana rakentaa uusi rahasto. HE eduskunnalle laeiksi Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä aikuiskoulutustuesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun...

25.6.2018

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä aikuiskoulutustuesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, että pitää hallituksen esitystä hyvänä lainsäädännöllisenä pohjana rakentaa uusi rahasto.

HE eduskunnalle laeiksi Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä aikuiskoulutustuesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Akava pitää esitettyä hallituksen esitystä hyvänä lainsäädännöllisenä pohjana rakentaa uusi rahasto. Akava kuitenkin huomauttaa, että rahaston on oltava toimintakykyinen heti sen syntyhetkestä asti eli vuoden 2019 alusta. Tämä edellyttää, että lakiin kirjataan riittävän selvästi mahdollisuus tehdä toiminnan käynnistämiseen liittyvät keskeiset valmistelut esimerkiksi johtamisjärjestelmän osalta.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 6.3.2018/Dnro STM/1047/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 033/62/2018
Lausunnon päiväys 26.3.2018
Laatija Ida Mielityinen

Lue lisää aiheesta