Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain muuttamisesta muun muassa, että elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen ja keksintöjen kaupallistamisen edistäminen ovat erittäin tärkeitä korkeakoulutuksen kehittämisen tavoitteita. Akava katsoo, että korkeakoulukeksintölain 6 §:ä ei tule muuttaa, koska se heikentää olennaisesti työntekijöiden...

26.6.2018

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain muuttamisesta muun muassa, että elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen ja keksintöjen kaupallistamisen edistäminen ovat erittäin tärkeitä korkeakoulutuksen kehittämisen tavoitteita. Akava katsoo, että korkeakoulukeksintölain 6 §:ä ei tule muuttaa, koska se heikentää olennaisesti työntekijöiden oikeusturvaa, mutta ei paranna keksintöjen kaupallistamista nykyisessä tilanteessa. Yksilön kannusteet kaupallistamiseen pitäisi saada kuntoon muulla tavoin kuin heikentämällä yksilön oikeussuojaa, Akava huomauttaa. Korkeakoulujen yhteisiä innovaatioprosesseja ja -palveluita on kehitettävä, ja vahvistettava näin korkeakoulujen innovaatio-osaamista kaikilla tasoilla. Tavoite on huomioitava sekä korkeakoulujen ohjauksessa että suunnattava siihen resursseja.

HE eduskunnalle laiksi korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

Keksintöjen kaupallistaminen ei edellytä tutkijoiden oikeuksien polkemista

Lausunnon pääkohdat

  • Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen ja keksintöjen kaupallistamisen edistäminen ovat erittäin tärkeitä korkeakoulutuksen kehittämisen tavoitteita.
  • Korkeakoulukeksintölain 6 §:ä ei tule muuttaa, koska se heikentää olennaisesti työntekijöiden oikeusturvaa, mutta ei paranna keksintöjen kaupallistamista nykyisessä tilanteessa.
  • Yksilön kannusteet kaupallistamiseen pitäisi saada kuntoon muulla tavoin kuin heikentämällä yksilön oikeussuojaa.
  • Korkeakoulujen yhteisiä innovaatioprosesseja ja -palveluita on kehitettävä, ja vahvistettava näin korkeakoulujen innovaatio-osaamista kaikilla tasoilla. Tavoite on huomioitava sekä korkeakoulujen ohjauksessa että suunnattava siihen resursseja.

 

Akava lausuu hallituksen esityksen muutosesityksistä kunnioittavasti seuraavaa:

Akava pitää erittäin hyvänä, että hallitus etsii keinoja vahvistaa elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Tutkimustulosten hyödyntäminen innovaatioiden aikaansaamiseksi ja kaupallistamiseksi on äärimmäisen tärkeä koko korkeakoulutuksen kehittämistä koskeva tavoite.

Akava ei tue kuitenkaan esityksiä, jotka polkevat keksintöjen alkulähteen eli tutkijoiden oikeuksia. Akava ei kannatakaan esitystä muuttaa korkeakoulukeksintölain 6 §:ä, mikä siirtäisi niin kutsutun avoimen tutkimuksen piirissä tehtävät keksinnöt sopimuksenvaraisiksi korkeakoulun ja työntekijän välillä.

Esitetyn lainmuutoksen jälkeen syntyneet oikeudet keksintöihin siirtyisivät korkeakoululle eikä tutkijalla olisi enää ensisijaista oikeutta avoimessa tutkimuksessa syntyneisiin keksintöihin. Ellei muuta ole sovittu, niin tehdyn keksintöilmoituksen tekemisen jälkeen työntekijällä olisi jatkossakin 6 kuukautta aikaa itse julkaista keksintö tai ilmoittaa kirjallisesti työnantajalle, että hyödyntää sen. Mikäli työntekijä ei toimi edellä mainitulla tavalla, niin korkeakoulu voi ottaa oikeudet itselleen.

Esteet keksintöjen kaupallistamisessa ovat muualla kuin keksintöjen omistusoikeuksissa. Tämä tulee esille myös kansainvälisissä esimerkeissä. Perustelu tutkijan osaamattomuudesta tai taloudellisista resursseista idean suojaamiseen ontuu, koska todistetusti osaamista ja resursseja työhön ei ole korkeakouluillakaan. Oikeuksien siirto niin sanotusti ”sopimusvapauden” piiriin ei siis edistä tavoitetta merkittävästi, mutta heikentää yksilön oikeuksia ja suojaa olennaisella tavalla. Korkeakoulu ja keksijä eivät ole tasavertaisia neuvottelukumppaneita ja ”sopimusvapaudesta” on vaarassa tulla työsopimuksen vakioehto.

Jo tällä hetkellä ammattikorkeakouluissa kaikissa uusissa työsopimuksissa on oikeuksista luopumista koskeva lauseke. Kasvavassa määrin myös yliopistoissa immateriaalioikeudet siirtyvät työsopimuksen kautta vakiomuotoisena työnantajalle. Sopimuskäytänteitä tulisi yhdenmukaistaa mahdollisimman pian sekä korkeakoulusektorin sisällä että niiden välillä. Yhdenmukaistamista tulisi tehdä erityisesti oikeuksien luovutusten rajausten osalta. Nyt erilaiset käytänteet saattavat korkeakoulujen työntekijät erilaiseen asemaan keskenään.

Yksilön ja korkeakoulujen kannusteet kaupallistamiseen saatettava kuntoon

Akava tukee erittäin voimakkaasti korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön vahvistamista ja kannattaa muita keinoja edistää tavoitetta. Nyt olisi kehitettävä ennen kaikkea korkeakoulujen yhteisiä innovaatioprosesseja ja -palveluita sekä vahvistettava korkeakoulujen innovaatio-osaamista kaikilla tasoilla. Tällöin ohjauksen välineet on etsittävä koko korkeakoulujärjestelmän ohjauksen tasolta.

Akava painottaa myös, että yksilön kannusteet kaupallistamiseen pitäisi saada kuntoon muulla tavoin kuin heikentämällä yksilön oikeussuojaa. Patenttien maastakatoamisriskiin pitäisi pystyä myös puuttumaan. Tällaisena riskinä on tunnistettuna esimerkiksi Yhdysvaltain patenttilainsäädäntöön kuuluvana erikoispiirteenä nk. grace period  määräykset, jonka vuoksi monet suomalaiset patentit valuvat yhdysvaltalaisille yliopistoille. Näihin haasteisiin tulisi nyt etsiä ratkaisua muualta kuin yksilöiden oikeussuojan heikentämisestä.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 22.5.2018/Dnro TEM/1015/03.01.01/2018, TEM002:00/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 068/62/2018
Lausunnon päiväys 25.6.2018
Laatija Ida Mielityinen

Lue lisää aiheesta