Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Akava sanoo lausunnossaan ulkoministeriölle muun muassa kannattavansa ulkomaalaislakiin lisättäväksi ehdotettuja säännöksiä uudesta kansallisesta viisumista, sen hakemisesta ja sen myöntämisen edellytyksistä.

16.3.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Akava kannattaa ulkomaalaislakiin lisättäväksi ehdotettuja säännöksiä uudesta kansallisesta viisumista, sen hakemisesta ja sen myöntämisen edellytyksistä. Akavan mukaan on välttämätöntä, että yritysten rekrytointiprosesseja kevennetään mahdollistamalla osaavan työvoiman pääsy Suomeen nykyistä nopeammin luomalla heille erillinen maahantulon pikakaista. Tässä keskeistä on ulkomaalaislainsäädännön muutosten ohella samaan aikaan tehtävä lupaprosessien digitalisointi ja sähköisen tunnistautumisen mahdollistaminen.

Akava tukee vahvasti esitettyä Maahanmuuttoviraston mahdollisuutta myöntää kansallisen viisumi sellaisille kolmannen maan kansalaisille, joille on myönnetty erityisasiantuntijan tai kasvuyrittäjän oleskelulupa sekä heidän perheenjäsenilleen, joille on myönnetty oleskelulupa perhesiteen perusteella. Se katsoo kuitenkin, että kansallisen viisumin kohderyhmä tulee mahdollisimman pian ulottaa koskemaan myös Suomeen saapuvia kansainvälisiä opiskelijoita.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 12.2.2021, UM010:00/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 032/62/2021
Lausunnon päiväys 16.3.2021
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta