Akavan lausunto Kunnat palveluntuottajina -erillisselvityksen luonnoksesta

Akava korostaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa, että tulevassa sote-uudistuksessa järjestämisvastuussa olevan maakunnan tulee pystyä tosiasiallisesti ohjaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta siten, että sujuvien palveluketjujen luominen on mahdollista. Keskeistä on mahdollistaa erilaiset yhteistyörakenteet mm. niin kuntiin jäävien hyvinvointia edistävien tehtävien kuin eri sote-toimijoiden kesken.

24.4.2020

Akava korostaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa, että tulevassa sote-uudistuksessa järjestämisvastuussa olevan maakunnan tulee pystyä tosiasiallisesti ohjaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta siten, että sujuvien palveluketjujen luominen on mahdollista. Keskeistä on mahdollistaa erilaiset yhteistyörakenteet mm. niin kuntiin jäävien hyvinvointia edistävien tehtävien kuin eri sote-toimijoiden kesken.

Kunnat palveluntuottajina -erillisselvityksen luonnos

Lausunnon pääkohdat

  • Akava näkee, että lausuttavana ollut selvitysraporttiluonnos kuntien sote-tuottajaroolista on tässä vaiheessa vielä liian keskeneräinen, jotta siihen olisi mahdollista ottaa yksityiskohtaisesti kantaa.
  • Akava korostaa, että tulevassa sote-uudistuksessa järjestämisvastuussa olevan maakunnan tulee pystyä tosiasiallisesti ohjaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta siten, että sujuvien palveluketjujen luominen on mahdollista.

Akava lausuu hallituksen esityksestä kunnioittavasti seuraavaa:

Akava näkee, että lausuttavana ollut selvitysraporttiluonnos kuntien sote-tuottajaroolista on tässä vaiheessa vielä liian keskeneräinen, jotta siinä esitettyihin malleihin olisi mahdollista ottaa yksityiskohtaisesti kantaa. Tämä johtuu pitkälti siitä, että moni keskeinen asia uudistusta koskien on vielä auki, suurimpana rahoitusta koskeva kokonaisuus. Myös järjestämistä koskevat ratkaisut ovat vielä kesken.

Akava korostaa, että tulevassa sote-uudistuksessa järjestämisvastuussa olevan maakunnan tulee pystyä tosiasiallisesti ohjaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta siten, että sujuvien palveluketjujen luominen on mahdollista. Keskeistä on mahdollistaa erilaiset yhteistyörakenteet mm. niin kuntiin jäävien hyvinvointia edistävien tehtävien kuin eri sote-toimijoiden kesken.

Valittavan mallin tulee olla selkeä ja yhdenvertaisuutta edistävä. Kuntatuottajuus tulee mahdollistaa tavalla, jossa kuntien mahdollisesti tuottamat palvelut eivät vie järjestäjän hallintaa sote-kokonaisuuden ohjaamiselta. Mikäli pohjaksi otettaisiin esimerkiksi raportin malli nro 4, jossa kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella, tulisi varmistaa, että siirrettävistä tehtävistä on säädetty riittävällä tarkkuudella lain tasolla. Tämä on olennaista, jotta tuotanto ei tule EU:n valtiontukisääntelyn piiriin, ja jotta taataan kuntien mahdollisimman yhdenvertainen asema.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 8.11.2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 115/62/2019
Lausunnon päiväys 29.11.2019
Laatija Hanna-Maija Kause

Lue lisää aiheesta