Akavan lausunto lakiluonnoksesta henkilötunnuksen käsittelyä koskevien säännösten täsmentämisestä

Oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa Akava kannattaa lausunnolla olevaa lakiluonnosta, jossa ehdotetaan muutettavaksi tietosuojalakia ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia.

13.7.2022

Lausuntopyyntö lakiluonnoksesta henkilötunnuksen käsittelyä koskevien säännösten täsmentämisestä

Lausunnonantajan lausunto

Akava kannattaa lausunnolla olevaa lakiluonnosta, jossa ehdotetaan muutettavaksi tietosuojalakia ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia. Lakiluonnoksen toteutuminen madaltaisi riskiä joutua identiteettivarkauden uhriksi, koska henkilötunnuksella tai henkilötunnuksen ja nimen yhdistelmällä ei voisi salasanan omaisesti enää esittää väitettä henkilöllisyydestä.

 

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 15.6.2022, VN/17113/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 096/62/2022
Lausunnon päiväys 29.6.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta