Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta (perhe-eläke)

Akavalla ei ole sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa huomautettavaa hallituksen esitykseen.

5.11.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta (perhe-eläke)

Esityksen tavoitteena on ajanmukaistaa lakisääteisten eläkejärjestelmien perhe-eläketurva vastaamaan yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin. Jatkossa perhe-eläkejärjestelmät turvaisivat edunjättäjän kuolemaa seuranneen sopeutumisvaiheen toimeentuloa. Esityksen tavoitteena on myös kohdentaa perhe-eläke-etuuksia lapsille ja lapsiperheille sekä osaltaan turvata työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä.

Ehdotetut muutokset perustuvat vuoden 2017 eläkeuudistuksen jatkosopimukseen. Hallituksen esitys on valmisteltu kolmikantaisessa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriössä. Akavalla ei ole esitykseen huomautettavaa.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 17.9.2020 / VN/8261/2019, VN/8261/2019-STM-3, STM081:00/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 100/62/2020
Lausunnon päiväys 5.11.2020
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta