Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Akava kannattaa esitettyjä muutoksia. Niiden myötä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen helpottuu. Muutos tukee jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteita.

7.3.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Akava kannattaa esitettyjä muutoksia. Niiden myötä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen helpottuu. Muutos tukee jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteita.

Erityisesti ne opiskelijat, joilla on entuudestaan vähäinen opiskelutausta hyötyvät siitä, että koulutussuoritusten laajentuvat tallentamismahdollisuudet tekevät hankitun osaamisen näkyväksi. Näin hankitun osaamisen hyödyntäminen työelämässä ja opinnoissa helpottuu. On myös opiskelijan etu, että suoritustiedot tulisivat opiskelijan käytettäviksi ilmaiseksi ja nopeasti ajasta ja paikasta riippumatta. Se edistää tiedon saatavuutta, saavutettavuutta ja oikeutta omaan dataan.

Uudistuksen toteutuksessa on tärkeää pitää huolta siitä, että oppilaitokset ovat mahdollisimman tasavertaisessa asemassa tietojen tallentamismahdollisuuksien suhteen.

Uusi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen muuta kuin säänneltyä koulutusta koskeva rekisteri on luonnoksessa vielä osin täsmentymätön. Esityksessä on vielä epäselvyyksiä, kuten kysymys siitä, mitä tarkalleen ottaen ovat ne tahot, joiden antamaa koulutusta rekisteriin tallennettaisiin.

Sojonen Elina
Akava ry – Johtava asiantuntija

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 20.1.2022, VN/30209/2021
Lausunnon diaarinumero 016/62/2022
Lausunnon päiväys 7.3.2022
Laatija Elina Sojonen

Lue lisää aiheesta