Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle Akava pitää tehtyä esitystä kannatettavana ja toteaa, että ehdotettu muutos selkiyttää lainsäädäntöä ja parantaa EU:n palveluksessa määräaikaisissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden asemaa.

25.5.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamista. Eläkeoikeuden siirto Euroopan unionin eläkejärjestelmästä Suomen työeläkejärjestelmään edellyttää, että henkilö on siirtänyt aiemmin Suomessa karttuneen eläkeoikeutensa Euroopan unionin eläkejärjestelmään. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Euroopan unionin henkilöstöasetuksen soveltamisalaan kuuluva henkilö, jolle ei ole syntynyt oikeutta eläkkeeseen Euroopan unionin palveluksessa, voisi siirtää koko Euroopan unionin eläkejärjestelmässä karttunutta eläkeoikeutta vastaavan vakuutusmatemaattisen arvon Suomen työeläkejärjestelmään. Siirto olisi siten mahdollinen myös määräaikaisessa palvelussuhteessa Euroopan unionissa olleille henkilöille. Siirron edellytyksenä olisi, että henkilölle olisi ennen siirtoa karttunut eläkettä Suomen työeläkejärjestelmään. Ehdotuksen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa Euroopan unionin palveluksessa työskennelleen henkilön eläkeoikeuksien siirtämistä Suomen työeläkejärjestelmään. Esityksessä lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä lainsäädäntöteknisiä muutoksia.

Akava ry pitää esitystä kannatettavana. Eläkeoikeuksien siirtäminen unionin järjestelmästä Suomen työeläkejärjestelmään ei ole ollut mahdollista EU:n palveluksessa määräaikaisissa tehtävissä työskenteleville henkilöille. Ehdotettu muutos selkiyttää lainsäädäntöä ja parantaa EU:n palveluksessa määräaikaisissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden asemaa.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 29.4.2021/Dnro VN/11985/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 072/62/2021
Lausunnon päiväys 24.5.2021
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta