Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta

Oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa Akava kannattaa esitystä. Akava kiinnittää huomiota takautuvaan aikaan ottaen huomioon, että valtuutettu Euroopan syyttäjä on aloittanut tehtävässään jo heinäkuussa 2021.

22.3.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry kannattaa esitystä. Akava pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina ja vakuutuspalkkaa toteutustapana selkeänä Euroopan syyttäjänvirasto EPPO:n valtuutettuna Euroopan syyttäjinä toimivien sosiaaliturvaan, eläkkeeseen ja vakuutuksen kattavuuteen liittyvien oikeuksien ja etuuksien toteuttamisessa. Akava kiinnittää huomiota takautuvaan aikaan ottaen huomioon, että valtuutettu Euroopan syyttäjä on aloittanut tehtävässään jo heinäkuussa 2021. Oikeus eläkkeeseen ja sosiaaliturvaan tulee varmistaa myös tältä osin.

 

Ojala Katri
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 2.3.2022, VN/16682/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 034/62/2022
Lausunnon päiväys 21.3.2022
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta