Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta

Lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Akava kannattaa esitettyjä muutoksia ja näkee, että esitetyt muutokset parantavat tutkintojärjestelmän toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

27.6.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnokseen yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta. Kannatamme esitettyjä muutoksia.

Nähdäksemme nyt esitetyt muutokset parantavat tutkintojärjestelmän toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäykset vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksista on hyvä kirjata lakiin. Kielitutkintojärjestelmän on oltava luotettava ja vilppiä on pyrittävä estämään. On hyvä, että seuraamukset vilpistä tulevat nyt lain tasolle.

Venäläinen Emmi
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 20.5.2022, VN/21671/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 080/62/2022
Lausunnon päiväys 16.6.2022
Laatija Emmi Venäläinen

Lue lisää aiheesta