Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamisesta

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle, että esityksen tavoite kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eläkeläisten aseman parantamisesta on tärkeä ja esitetty korotus on toteutettu oikeista lähtökohdista.

20.4.2020

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle, että esityksen tavoite kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eläkeläisten aseman parantamisesta on tärkeä ja esitetty korotus on toteutettu oikeista lähtökohdista.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamisesta

Akava ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa otsikon asiassa.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan korotettavaksi pieniä verorahoitteisia eläkkeitä siten, että kansaneläkkeen täyttä määrää korotettaisiin 31 eurolla kuukaudessa ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 eurolla kuukaudessa. Lisäksi eläkkeensaajan asumistuen lisäomavastuurajaa ja lisäomavastuun kerrointa ehdotetaan muutettavaksi siten, että esityksen mukainen eläketulon muutos ei juurikaan vaikuttaisi eläkkeensaajan asumistukeen ja siten vähentäisi eläkkeensaajan käytettävissä olevien tulojen nousua. Esityksen tavoitteena on eläkkeensaajien toimeentulon turvaaminen, köyhyyden ja osattomuuden vähentäminen sekä tasaisemmasta tulonjaosta huolehtiminen.

Akava pitää esityksen tavoitetta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eläkeläisten aseman parantamisesta tärkeänä. Akavan näkemyksen mukaan esitetty korotus on toteutettu oikeista lähtökohdista. Korotuksen toteuttaminen kansaneläkkeen ja takuueläkkeen kautta kohdentaa sen henkilöille, jotka saavat joko pelkkää kansaneläkettä tai sen lisäksi pientä työeläkettä. Akava kuitenkin painottaa, että pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa voitaisiin kohdennetusti parantaa erityisesti riittävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla, kohtuullisilla asiakasmaksuilla sekä oikein mitoitetuilla lääkekorvauksilla ja eläkkeensaajan asumistuella.

Esityksessä tuodaan esille, että korotus voi heikentää työeläkejärjestelmän kannustavuutta pienituloisilla työntekijöillä ja yrittäjillä. Akava pitää tästä syystä erityisen tärkeänä, että yrittäjien työeläkejärjestelmän kannustavuuden takaamiseksi ryhdytään toimenpiteisiin alivakuuttamisen mahdollisuuden poistamiseksi.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 9.7.2019, STM047:00/2019; STM/2073/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 065/62/2019
Lausunnon päiväys 20.8.2019
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta