Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Akava kannattaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle tehtyä esitystä sekä palkkaturvan enimmäismäärän nostoa. Akava pitää kuitenkin tärkeänä, että muilta osin palkkaturvalain uudistamista jatketaan tämän koronapandemian takia kiireellisenä vietävän esityksen jälkeen.

26.4.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Yleiset huomiot

Akava ry kannattaa esitystä.

Palkkaturvalain (866/1998) perusteella työntekijälle maksettavan palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt ennallaan vuodesta 1999 lähtien. Esityksessä ehdotetaan, että palkkaturvalain 9 §:n mukaista palkkaturvan enimmäismäärää nostettaisiin 15 200 eurosta 19 000 euroon. Esityksen tarkoituksena on saattaa palkkaturvan enimmäismäärä vastaamaan paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa.

Akava ry kannattaa palkkaturvan enimmäismäärän nostoa. Akava pitää kuitenkin tärkeänä, että muilta osin palkkaturvalain uudistamista jatketaan tämän koronapandemian takia kiireellisenä vietävän esityksen jälkeen. Kokonaisuudistuksessa palkkaturvan hakuaikaa tulee jatkaa kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen ja enimmäismäärää korottaa edelleen.

Palkkaturvalain 9 § (Palkkaturvan enimmäismäärä)

9 §

Merimiesten palkkaturvalain 8 § (Palkkaturvana maksettavan vahingonkorvauksen tai hyvityksen ja odotusajan palkan enimmäismäärä eräissä tapauksissa)

8 §

Esityksen vaikutukset

Muita huomioita

Kannisto Miia
Akava ry

 

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 1.4.2021, VN/722/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 057/62/2021
Lausunnon päiväys 25.4.2021
Laatija Miia Kannisto

Lue lisää aiheesta