Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan oikeusministeriölle pitävänsä esitystä kannatettavana eikä siihen ole huomautettavaa.

27.6.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry pitää esitystä kannatettavana eikä siihen ole huomautettavaa.

Ojala Katri
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 27.5.2022, VN/33138/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 086/62/2022
Lausunnon päiväys 21.6.2022
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta