Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kilpailulain muuttamisesta

Lausunnossa työ- ja elinkeinoministeriölle Akava muun muassa puoltaa esityksen mukaisesti otto-oikeuden jättämistä esityksen ulkopuolelle. Akava kuitenkin kannattaa kilpailulain uudistamista, sen lisätessä merkittäväsi kuluttajien hyötyjä sekä ehkäistessä markkinoiden keskittymistä.

8.8.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kilpailulain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitystä eduskunnalle kilpailulain muuttamisesta.

Akava kiittää lisäksi useammasta kuulemisesta esityksen osalta, mutta kyseenalaistaa sen valmistelun ilman työryhmän asettamista.

Akavan näkemyksen mukaan, vaikka otto-oikeuden lisääminen esitykseen voisi nostaa ilmoitettavien yrityskauppojen raja-arvoa, voisi sen sisällyttäminen esitykseen lisätä merkittävästi yrityskauppoihin puuttumisen toiminnan epävarmuutta ja ennustettavuutta. Saatujen arvioiden pohjalta Akava puoltaakin esityksen mukaisesti otto-oikeuden jättämistä esityksen ulkopuolelle.

Akava kuitenkin kannattaa kilpailulain uudistamista, sen lisätessä merkittäväsi kuluttajien hyötyjä sekä ehkäistessä markkinoiden keskittymistä. Kilpailulain muutoksessa on kuitenkin huomioitava, että muutosten myötä KKVn resurssien tarve tulee arvioida realistisesti.

Akava pyytää kunnioittavasti myös pohtimaan muutosten mahdollisia vaikutuksia kilpailuneutraaliuteen kansallisten sekä kansainvälisten yrityskauppojen välillä. Akava näkee, että siirtyminen kansainvälisestä liikevaihdosta kansalliseen liikevaihtoon on perusteltua kansallisen markkinan vaikutuksien näkökulmasta. Kansainvälisestä liikevaihdosta siirryttäessä kansalliseen liikevaihtoon olisi kuitenkin huomioitava, että siirtymä ei aiheuttaisi eriarvoista asemaa kansainvälisten ja kansallisten yrityskauppojen välille asettamalla vain kotimaiset pääomasijoittajat ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Kallio Silja
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 16.6.2022, VN/32496/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 098/62/2022
Lausunnon päiväys 4.8.2022
Laatija Piia Rekilä, Silja Kallio

Lue lisää aiheesta