Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi ja siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiosta

Akava toteaa työ- ja elinkeinomisteriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi ja siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiosta muun muassa että siviilipalveluksessa pitäisi pyrkiä siihen, että kaikilla sen suorittaneilla olisi suunniteltuna poikkeusolojen aikainen sijoitus sekä kyseiseen tehtävään sopiva koulutus. Akavan mielestä siviilipalvelusta pitäisi kaiken kaikkiaan kehittää siihen suuntaan, että siitä...

14.9.2018

Akava toteaa työ- ja elinkeinomisteriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi ja siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiosta muun muassa että siviilipalveluksessa pitäisi pyrkiä siihen, että kaikilla sen suorittaneilla olisi suunniteltuna poikkeusolojen aikainen sijoitus sekä kyseiseen tehtävään sopiva koulutus. Akavan mielestä siviilipalvelusta pitäisi kaiken kaikkiaan kehittää siihen suuntaan, että siitä olisi konkreettisesti hyötyä Suomen kokonaisturvallisuudelle mahdollisessa kriisitilanteessa tai poikkeusolojen aikana.

Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi ja siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiosta

Akava kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen otsikon asiassa.

Siviilipalveluksessa pitäisi pyrkiä siihen, että kaikilla sen suorittaneilla olisi suunniteltuna poikkeusolojen aikainen sijoitus sekä kyseiseen tehtävään sopiva koulutus. Siviilipalveluksen ja siihen liittyvien täydennyspalvelusten aikana olisi mahdollista hankkia riittävä perusosaaminen monien kokonaisturvallisuutta tuottavien alojen avustaviin tehtäviin.

Siviilipalvelusta pitäisi kaiken kaikkiaan kehittää siihen suuntaan, että siitä olisi konkreettisesti hyötyä Suomen kokonaisturvallisuudelle mahdollisessa kriisitilanteessa tai poikkeusolojen aikana. Siviilipalveluksen suorittaneita voitaisiin käyttää esimerkiksi yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisen infrastruktuurin ylläpitoon. Suomella ei tällä hetkellä ole riittävän selkeää käsitystä siitä, mihin tehtäviin siviilipalveluksen suorittaneita voitaisiin poikkeusolojen aikana käyttää.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 20.6.2018/Dnro TEM/2114/00.04.01/2017
Lausunnon diaarinumero Dnro 078/62/2018
Lausunnon päiväys 22.8.2018
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta