Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Akava pitää lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnolla olevia lainsäädäntöuudistuksia perusteltuina. Akava näkee tärkeänä esitykseen sisältyvän työnantajan velvollisuuden antaa jatkossa työtodistus oppisopimuskoulutusopiskelijalle. Akava kannattaa lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä tehtäväksi ehdotettuja muutoksia.

17.8.2020

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää lausunnolla olevia lainsäädäntöuudistuksia perusteltuina.
  • Akava tukee perusrahoitusosuuden nostamista ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä, jotta toiminnan vakaus ja kehittäminen voidaan turvata kaikissa tilanteissa.
  • Työnantajan velvollisuus antaa jatkossa työtodistus oppisopimuskoulutusopiskelijalle on tärkeää hankitun osaamisen osoittamiseksi myöhemmin työelämässä.

Akava pitää lausunnolla olevia lainsäädäntömuutoksia perusteltuina. Esityksessä lakia ammatillisesta koulutuksesta muutettaisiin huomioimalla uusi laki liikenteen palveluista ja mahdollisuus suorittaa perustason ammattipätevyys ns. koemallilla. Monet teknisluonteiset ehdotukset ovat välttämättömiä ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ajantasaistamiseksi.

Akava näkee tärkeänä esitykseen sisältyvän työnantajan velvollisuuden antaa jatkossa työtodistus oppisopimuskoulutusopiskelijalle. Opiskeluissa ja niiden aikana saavutettu osaaminen on voitava dokumentoida hyvin, jotta opiskelija voi osoittaa hankitun osaamisensa kattavasti myöhemmin työelämässä.

Akava kannattaa lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä tehtäväksi ehdotettuja muutoksia. Ammatillisen koulutuksen perusrahoitusosuuden nostaminen ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä on ollut Akavan keskeinen tavoite. Toiminnan vakaus ja kehittäminen vaativat ennakoitavissa olevat resurssit, mikä toteutuu parhaiten kasvattamalla perusrahoituksen osuutta nykyisestä sekä keräämällä työelämä- ja opiskelijapalaute sujuvasti ja laadukkaasti.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 22.6.2020/Dnro VN/14518/2020-OKM-1
Lausunnon diaarinumero Dnro 076/62/2020
Lausunnon päiväys 17.8.2020
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta