Akavan lausunto luonnoksesta HE eduskunnalle laiksi ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista

Akava katsoo opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa nyt täytäntöönpanon kohteena olevan Euroopan unionin suhteellisuusarviointidirektiivin tavoitteet kannatettaviksi. Akava katsoo myös, että Euroopan unionin sisällä tapahtuvan suhteellisuusarvioinnin ja kelpoisuussääntelyn sen taustalla on oltava läpinäkyvää, vastuullista ja eettisesti kestävää, kuten sivistysvaliokunta lausunnossaan (SiVL 9/2017 vp) peräänkuuluttaa.

7.5.2020

Akava katsoo opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa nyt täytäntöönpanon kohteena olevan Euroopan unionin suhteellisuusarviointidirektiivin tavoitteet kannatettaviksi. Akava katsoo myös, että Euroopan unionin sisällä tapahtuvan suhteellisuusarvioinnin ja kelpoisuussääntelyn sen taustalla on oltava läpinäkyvää, vastuullista ja eettisesti kestävää, kuten sivistysvaliokunta lausunnossaan (SiVL 9/2017 vp) peräänkuuluttaa.

Luonnos HE eduskunnalle laiksi ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Akava katsoo nyt täytäntöönpanon kohteena olevan Euroopan unionin suhteellisuusarviointidirektiivin tavoitteet kannatettaviksi. Yhtenäinen oikeudellinen viitekehys säänneltyjen ammattien suhteellisuusarvioinnille on tarpeen toteuttaa erityisesti työvoiman vapaan liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi sekä korkean kuluttajansuojan ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.

On hyvä, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden säänneltyjen ammattien harjoittamista rajoittavan sääntelyn oikeasuhtaisuuden arvioinnin perusteet selkeytetään ja yhdenmukaistetaan. Täytäntöönpanon yhteydessä on varmistettava myös viranomaisten tiedonvaihdon riittävyys ja läpinäkyvyys.

Akava katsoo, että Euroopan unionin sisällä tapahtuvan suhteellisuusarvioinnin ja kelpoisuussääntelyn sen taustalla on oltava läpinäkyvää, vastuullista ja eettisesti kestävää, kuten sivistysvaliokunta lausunnossaan (SiVL 9/2017 vp) peräänkuuluttaa. Sääntelyn ei tule aiheuttaa perusteetonta, suhteetonta haittaa ammatin harjoittamiselle. Akava korostaa myös, että direktiivin täytäntöönpano on syytä toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu työntekijöille tai työnantajille ylimääräistä hallinnollista kuormaa.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 22.1.2020/Dnro OKM/30/010/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 018/62/2020
Lausunnon päiväys 20.2.2020
Laatija Emmi Venäläinen

Lue lisää aiheesta