Akavan lausunto luonnoksesta HE eduskunnalle työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Akava kannattaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle pääpiirteittäin työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltua esitystä työttömyysturvaa ja vuorotteluvapaata koskevien tehtävien siirtämisestä TE-toimistoista työttömyyskassoille ja Kansaneläkelaitokselle. Akava pitää tärkeänä sitä, että kertaluontoiset ja pysyvät menolisäykset korvataan työttömyyskassoille täysimääräisesti valtion varoista.

7.5.2020

Akava kannattaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle pääpiirteittäin työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltua esitystä työttömyysturvaa ja vuorotteluvapaata koskevien tehtävien siirtämisestä TE-toimistoista työttömyyskassoille ja Kansaneläkelaitokselle. Akava pitää tärkeänä sitä, että kertaluontoiset ja pysyvät menolisäykset korvataan työttömyyskassoille täysimääräisesti valtion varoista.

Luonnos HE eduskunnalle työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Akava kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen otsikon asiassa.

Akava kannattaa pääpiirteittäin työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltua esitystä työttömyysturvaa ja vuorotteluvapaata koskevien tehtävien siirtämisestä TE-toimistoista työttömyyskassoille ja Kansaneläkelaitokselle.

Esitykseen sisältyy joitakin ongelmallisia yksityiskohtia, joita vielä esitämme jatkovalmistelussa pohdittavaksi. Näitä ongelmia kuvataan kattavasti Työttömyyskassojen yhteisjärjestön (TYJ) 6.3.2020 päivätyssä lausunnossa. Toivomme, että erityisesti suoraan tehtävien siirtoon liittyvät koulutukseen ja omaehtoiseen opiskeluun kohdistuvat huomiot TYJ:n lausunnossa otetaan käsittelyyn.

Pidämme tärkeänä sitä, että kertaluontoiset ja pysyvät menolisäykset korvataan työttömyyskassoille täysimääräisesti valtion varoista. Voimaantulon aikataulu pitää olla sellainen, että se on realistisesti mahdollista toteuttaa.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 17.1.2020, TEM019:00/2019 VN76449/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 017/62/2020
Lausunnon päiväys 6.3.2020
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta