Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle Akava kannattaa annettua ehdotettua asetusta ja pitää sen tavoitteita ja pääsisältöä hyvänä.

5.3.2024

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lausunnonantajan lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua asetuksesta ja toteaa, että Akava kannattaa annettua ehdotettua asetusta, ja pitää sen tavoitteita ja pääsisältöä hyvänä.

Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä ja niiden torjunnasta sekä pantaisiin osaltaan täytäntöön työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta koskevan direktiivin muutos. Akava pitää tätä tarkoituksenmukaisena.

Asetusta on käsitelty työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan kokouksessa 7.2.2024, jossa Akava on jäsenenä. Neuvottelukunnassa tehtiin nyt lausuntopyynnön liitteenä olevaan luonnokseen muutoksia, jotka eivät käy liitteestä ilmi. Akava pitää kokouksessa tehtyjä muutoksia perustelumuistioon ja asetukseen tarpeellisina ja selkeyttävinä (4§, 8§, 15§). Selkeyttämiseksi olisi tarpeellista asetuksen nimessä myös yhdenmukaisuuden vuoksi olla mainittuna ”työssä” -sana.

Voimaansaattamisen yhteydessä ja sen jälkeen Akava pitää tärkeänä muutoksesta ja sen toteuttamisesta viestimistä ja oikeaa ohjeistusta niin työpaikoille työnantajille ja työntekijöille, sekä työterveyshuollon toimijoille.

Savinko Lotta
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 31.1.2024, VN/21247/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 023/62/2024
Lausunnon päiväys 23.2.2024
Laatija Lotta Savinko

Lue lisää aiheesta