Akavan lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus”

Akava toteaa Verohallinnolle antamassaan lausunnossa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus”, joka liittyy tuloverolakiin tehdystä lisäyksestä (TVL 69b §), että Akavalla on ohjeen sisältämistä tulkinnoista sama käsitys kuin Verohallinnolla. Luonnos Verohallinnon ohjeeksi ”Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus” Ohjeen antaminen johtuu tuloverolakiin (1535/1992, TVL) lisätystä, 1.1.2018 voimaan tulleesta TVL 69 b...

2.3.2018

Akava toteaa Verohallinnolle antamassaan lausunnossa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus”, joka liittyy tuloverolakiin tehdystä lisäyksestä (TVL 69b §), että Akavalla on ohjeen sisältämistä tulkinnoista sama käsitys kuin Verohallinnolla.

Luonnos Verohallinnon ohjeeksi ”Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus”

Ohjeen antaminen johtuu tuloverolakiin (1535/1992, TVL) lisätystä, 1.1.2018 voimaan tulleesta TVL 69 b §, jonka mukaan veronalaista tuloa ei synny työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressistä.

Ohjeessaan Verohallinto korostaa, että TVL 69 b § on tulkittava laajasti. Lähtökohtaisesti koulutuksen katsottaisiin tapahtuvan työnantajan intressissä aina, kun työnantaja on päättänyt kustantaa koulutuksen työntekijälle. Koulutusta ei katsottaisi tapahtuvan työnantajan intressissä vain silloin, kun on riittävä näyttö sille, että koulutusta on tarjottu työntekijälle palkan sijaan.

Ohjeen sisältämien tulkintojen osalta Akavalla on sama käsitys kuin Verohallinnolla.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 6.2.2018/Dnro A267/200/2017
Lausunnon diaarinumero 022/62/2018
Lausunnon päiväys 23.2.2018
Laatija Eugen Koev

Lue lisää aiheesta