Akavan lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Akava toteaa Verohallinnolle antamassaan lausunnossa luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista jäsenjärjestönsä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n esittämät huomiot.

25.2.2019

Luonnos Verohallinnon päätökseksi vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Akava ry:n jäsenjärjestö Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA ry on antanut seuraavat kommentit, jotka Verohallinnon tulisi ottaa päätöksessään huomioon:

Vapaan autoedun käyttökustannusten arvot

Päätösluonnoksessa todetaan, että korotukset johtuvat pääosin polttoaineen hinnan noususta. MMA katsoo, että arvot tulisi säilyttää vuonna 2019 ennallaan. Autojen ja hankittavien lisävarusteiden arvoon vaikuttava CO2-päästömittaustavan muutos, joka nostaa autojen ja lisävarusteiden hintaa. Muutosta tulisi kompensoida vuoden 2019 aikana säilyttämällä autoedun verotus kokonaisuutena ennallaan.

Autoon hankitut lisävarusteet (päätösluonnos 20 §)

MMA esittää, että edellä mainitun CO2-päöstömittaustavan muutoksen seurauksena lisävarusteiden arvo korotetaan nykyisestä 850 eurosta 1000 euroon, jolloin 20§ kuuluisi näin:

”Autoon hankitut lisävarusteet autopuhelinta ja tavanomaisia talvipyöriä lukuun ottamatta otetaan huomioon autoedun arvoa määrättäessä. Autopuhelimen arvona käytetään matkapuhelinedun arvoa.

Lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kun niiden arvo ylittää (850 pois)1000 euroa. Jos työnantajan lisävarusteista saama alennus ylittää tavanomaisen käteis- tms. alennuksen, lisävarusteiden arvona käytetään niiden yleistä suositushintaa.”

Työnantajan kustantaman sähköauton lataaminen työpaikalla (päätösluonnos 25 §)

Pykälässä esitetään säädettäväksi kaavamainen raha-arvo ko. luontoisedulle. Muutos on hyvä ja selkeyttää työnantajan sähköllä ladattavien autojen omistajien ja haltijoiden verotuksellista tilannetta.

MMA esittää, että kaavamainen raha-arvo jaetaan erikseen ladattavalle hybridille ja ladattavalle sähköautolle. Esimerkiksi niin, että ladattavan hybridin kuukausiarvo olisi 20 euroa ja täyssähköautolle arvo olisi päätösluonnoksessa ehdotettu 30 euroa.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pasi Sorjonen,  pääekonomisti

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 2.11.2018/Dnro VH/2119/00.01.00/2108
Lausunnon diaarinumero Dnro 129/62/2018
Lausunnon päiväys 14.11.2018
Laatija Eugen Koev

Lue lisää aiheesta