Akavan lausunto muutosesityksestä ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen

Akava kannattaa opetushallitukselle antamassaan lausunnossa ehdotettuja muutoksia ja toteaa muun muassa, että sukupuolineutraaliin terminologiaan siirtyminen auttaa vähentämään koulutuksen ja edelleen työelämän segregaatiota.

9.3.2023

Muutosesitys ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

Akava kannattaa ehdotettuja muutoksia. Sukupuolineutraaliin terminologiaan siirtyminen auttaa vähentämään koulutuksen ja edelleen työelämän segregaatiota. Toimialaan viittaavista tutkinnon nimistä on pyritty luopumaan aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen kehittämistyössä. Ehdotukset tukevat tätä jo valittua linjaa.

Akava ry:n puolesta

Miika Sahamies
johtava asiantuntija

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 8.3.2023/Dnro OPH-1042-2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 030/62/2023
Lausunnon päiväys 9.3.2023
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta