Akavan lausunto opetushallituksen luonnoksesta määräyksestä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Lausunnossaan opetushallitukselle Akava pitää kannatettavana, että terveydentilavaatimuksia katsotaan vielä läpi siitä näkökulmasta, aiheuttavatko ne epätarkoituksenmukaista monitulkintaisuutta.

28.5.2024

Lausuntopyyntö opetushallituksen luonnokseen määräyksestä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Lausunnonantajan lausunto

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Sen mukaan kokonaisuus on pääsääntöisesti selkeä ja ymmärrettävä. Sen mukaan on tärkeää, että terveydentilavaatimuksia määriteltäessä niille on olemassa selkeä mittaristo. Näin voidaan taata opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu tulkitsijasta riippumatta. Myös turvallisuusnäkökohdat on huomioitava.

Akava pitää kannatettavana, että terveydentilavaatimuksia katsotaan vielä läpi siitä näkökulmasta, aiheuttavatko ne epätarkoituksenmukaista monitulkintaisuutta. Esimerkiksi nyt terveydentilavaatimuksissa on suoraan diagnoosiin pohjautuvaa poissuljentaa, mutta toisaalta “muu neurologinen tai tasapainoelimen sairaus ja toimintahäiriö” on jätetty hyvin avoimeksi. Myös fyysisen terveyden ja toimintakyvyn määrittely on jäänyt liian yleiselle tasolle. Samoin täsmennystä kaipaavat tekstissä ilmenevät käsitteet “mielenterveyden haasteet” ja “päihteiden ja lääkkeiden ongelmakäyttö”. Kaikissa kyseisissä kohdista ohjenuorana on oltava selkeys ja monitulkintaisuuden välttäminen, mikä on viime kädessä niin koulutuksenjärjestäjän kuin opiskelijaksi hakeutuvan yksilön itsensä etu.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 8.4.2024, OPH-2397-2024
Lausunnon diaarinumero Dnro 042/62/2024
Lausunnon päiväys 2.5.2024
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta