Akavan lausunto parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Akava kannattaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa avoimuusrekisterin perustamista Suomeen ja toteaa, että toimeenpanossa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että raportoinnin hallinnollinen taakka pysyy niin kevyenä kuin lainsäätäjä on sen tarkoittanut.

2.2.2022

Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Lausunnonantajan lausunto

Kannatatteko avoimuusrekisterin perustamista Suomeen?

Kyllä

Mikä esillä olevista kolmesta avoimuusrekisterin soveltamisalavaihtoehdosta tulisi valita (eli mihin tahoihin kohdistuvaa lobbausta ilmoitusvelvollisuuden tulisi koskea)?

Eduskunta ja ministeriöt

Yleiset huomiot esityksestä

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausua avoimuusrekisteristä.

Akava kannattaa avoimuusrekisterin perustamista ja pitää kaksi kertaa vuodessa tehtävää raportointivelvollisuutta kohtuullisena. Akava pitää pelkästään eduskuntaan ja ministeriöön kohdistuvaa soveltamisalaa kaikista tarkoituksenmukaisimpana, koska lobbaustoiminta hyvin pitkälti keskittyy pelkästään ko toimijoihin. On hyvä huomata, että myös puolueisiin vaikuttaminen tapahtuu merkittävin osin ministeriön ja eduskunnan kautta. Akava ei kuitenkaan näe syytä erityisesti vastustaa rekisterin laajempaa soveltamisalaa. Tämä voisi olla tarkoituksenmukaista muun muassa yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle.

Toimeenpanossa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että raportoinnin hallinnollinen taakka pysyy niin kevyenä kuin lainsäätäjä on sen tarkoittanut. Erityisesti tämä liittyy siihen, millä tarkkuustasolla rekisteriin tulee ilmoittaa käsiteltyjä aiheita. Ilmoituksentekijälle on todennäköisesti vaivattomampaa ilmoittaa kaikki käsitellyt aihealueet, kuten mietinnössä on esitetty, kuin rajata ilmoitusvelvollisuus vain tiettyihin vaikuttamiskohteisiin esim. lainsäädäntö ja budjetti.

Rekilä Piia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 2.12.2021, VN/4118/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 165/62/2021
Lausunnon päiväys 31.1.2022
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta