Akavan lausunto perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnista: päättöarvioinnin kriteeriluonnokset

Akava toteaa lausunnossaan opetushallitukselle lausunnolla olevien päättöarvioinnin kriteeriluonnosten parantavan päättöarvioinnin yhdenvertaisuutta, mikä on ollut uudistuksen tavoite. Merkittävä parannus aiempaan on kriteerien laadinta useammalle arvosanalle ja etenkin vähimmäisosaamisen (arvosanan 5) kriteerien laadinta.

24.9.2020

Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi: päättöarvioinnin kriteeriluonnokset

Lausunnonantajan lausunto

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Lausunnolla olevat päättöarvioinnin kriteeriluonnokset parantavat niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti päättöarvioinnin yhdenvertaisuutta.
  • Merkittävä parannus aiempaan on kriteerien laadinta useammalle arvosanalle ja etenkin vähimmäisosaamisen (arvosanan 5) kriteerien laadinta.
  • Kriteerien laajuuteen on kiinnitettävä huomiota loppuviimeistelyssä ja huomioitava arjen koulutyötä tekevien palaute.
  • Kehittämistyötä on hyvä jatkaa edelleen.

Akava pitää lausunnolla olevien päättöarvioinnin kriteeriluonnosten parantavan päättöarvioinnin yhdenvertaisuutta, mikä on ollut uudistuksen tavoite.

Merkittävä parannus aiempaan on kriteerien laadinta useammalle arvosanalle ja etenkin vähimmäisosaamisen (arvosanan 5) kriteerien laadinta. Myös kriteerien yksiselitteisyyttä on pystytty parantamaan aiemmasta. Muutoksilla on keskeinen merkitys koulutuksen laatuun ja opiskelijoiden yhdenvertaisiin oppimismahdollisuuksiin.

Keskeisimpänä ongelmana kriteereissä on opetussuunnitelman oppiaineiden tavoitteiden runsaudesta johtuva kriteerien laajuus, mikä vaikeuttaa kentältä tulevan palautteen perusteella niiden käytettävyyttä. Akava toivookin, että lausuntovaiheessa annetussa loppuviimeistelyssä kiinnitetään huomiota oppilaiden kanssa arjen koulutyötä tekevien tahojen, erityisesti opettajien, näkemyksiin asiasta ja toivoo päättöarvioinnin kehitystyön jatkamista edelleen.

 

Sahamies Miika
Akava ry

Lausuntopyyntö 28.8.2020, OPH-3170-2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 092/62/2020
Lausunnon päiväys 21.9.2020
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta