Akavan lausunto rekrytointitukikokeilua koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Akava pitää työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa suunniteltua kokeilua tarpeellisena ja kokeilun sisältöä pääosin kannatettavana.

21.6.2021

Lausuntopyyntö rekrytointitukikokeilua koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Akava pitää suunniteltua kokeilua tarpeellisena ja kokeilun sisältöä pääosin kannatettavana.

Ehdotamme esitykseen harkittavaksi seuraavia muutoksia:

1. Tuen enimmäismäärän kasvattaminen 10 000 eurosta esimerkiksi 15 000 euroon. Tai vaihtoehtoisesti kokeilun toteuttaminen niin, että kokeilussa voitaisiin myöntää enimmäismäärältään erisuuruisia tukia? Voisiko tämä tarjota jopa esitettyä monipuolisemman koeasetelman? Esityksen mukainen varsin alhainen tukisumman enimmäismäärä voi rajata tuen houkuttelevuutta rekrytoitaessa henkilöä vaativiin, kenties korkeaa koulutusta vaativiin tehtäviin.

2. Yrityksen aktiivisuuden mittarina käytettävän liikevaihdon alarajan mittaaminen yhden vuoden (2021) sijasta niin, että liikevaihdon pitää vähintään yhtenä vuotena aikavälillä 2019-2021 olla ylittänyt esityksen mukaisen 15 000 euroa. Tällä voitaisiin poistaa se riski, että pelkästään korona-pandemian takia väliaikaisesti toimintaansa vuonna 2020 ja/tai 2021 supistaneet yrittäjät eivät pystyisi kuulumaan kokeilun kohdejoukkoon.

Taulu Heikki
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 11.5.2021, VN/1269/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 104/62/2021
Lausunnon päiväys 18.6.2021
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta